Ana Sayfa

 
 

| Yasin | Tebarake | Amme | Fetih | Kehf | Rahman | Vakıa | Cuma |
Kur'an-ı Kerim Hatim Oku
En kolay okunan bilgisayar hatlı Sayfa Sayfa Hatim Oku !
İlk Ezberler

Euzu Besmele

Kelime-i Tevhid

Kelime-i Şehadet

Rabbi Yessir

Sübhaneke

Ettehıyyatü

Allahümme Salli

Allahümme Barik

Rabbena & Rabbenağfirli

Kunut 1

Kunut 2

Amentü
Namaz Sureleri

Fatiha

Fil

Kureyş

Maun

Kevser

Kafirun

Nasr

Tebbet

İhlas

Felak

Nas

Bakara 1-5

Ayetel Kürsi

Hüvallahüllezi

Amenerrasülü
Kısa Sureler

Duha

İnşirah

Tin

Alak

Kadir

Beyyine

Zilzal

Adiyat

Karia

Tekasür

Asr

Hümeze
Yasin Suresi

1. Sayfa

2. Sayfa

3. Sayfa

4. Sayfa

5. Sayfa

6. Sayfa
Mülk (Tebareke) Suresi

1. Sayfa

2. Sayfa

3. Sayfa
Nebe (Amme) Suresi

1. Sayfa

2. Sayfa

Hafız Efendi Sayfası


Euzu Besmele


أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ


Euzü Besmele Türkçe Okunuşu
Euzübillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmanirrahim

Euzü Besmele Türkçe Anlamı
Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıylaBesmele Kuran-ı Kerim'de her sure başında kullanılmaktadır. Bütün sureler besmele ile başlar ve böylece Kuran'da pek çok kez geçmektedir. Peki, euzu besmele hangi durumlarda kullanılır? Euzu besmele nasıl çekilir? Euzu besmele nasıl yazılır?


Sureleri okumaya başlamadan önce, dua okumaya başlamadan önce veya genel olarak bir işe başlamadan önce İslam inancında besmele çekilmektedir. Besmele çok sık kullanıldığından çok sık karşılaşılır. Besmelenin anlamı birçok kişi besmelenin anlamını ve faziletini merak ediyor. Besmele ne demek ve faziletleri nedir? Besmele ile ilgili bilgileri derledik.

EUZU BESMELE NASIL ÇEKİLİR?

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ


Euzu Besmele "Euzübillahimineşşeytanirracim" diye okunur ve ayet olarak kabul edilmektedir. Kuran-ı Kerim'de her surenin başında besmele kullanılmıştır. Bütün sureler besmele ile başlar. Besmelenin birçok fazileti bulunur.

EUZU BESMELE NE DEMEK?

Besmele Bismillahirrahmanirrahim demektir. Besmele genel olarak ayet kabul edilir. Günlük yaşamda birçok kişi besmeleyi "Bismillah" şeklinde kısaltarak kullanıyor. Bismillah ise "Allah'ın adıyla" demektir. Bir işe başlarken Besmele çekmek kişide kulluk bilinci oluşturur. Müslüman olan bir kulun besmele çekmesi yaptığı işin sadece Allah rızası için yaptığını belirtir. Aynı zamanda besmele içerisinde Allah'ın 99 isminden iki tanesi olan Rahim ve Rahman isimlerini bulundurmasıdır. Besmele çeken bir kişi Allah'ın sonsuz merhametini ve rahmetini bilen ve tüm hayatını buna göre şekillendiren biri olduğunu ilan eder.
Euzu besmele, "bir işe şeytandan Allah'a sığınarak başlamak" yani istiâze demektir. İki kısımdan oluşur:
Euzu

Kur'an'ın baş kısmında yalnızca besmele vardır. Sığınma emri Nahl:98 ayette verilmiştir. Burada, Kur'an okurken, Allah'a sığınmak emredilmiştir. Euzu besmele'nin ilk kısmının anlamı şöyledir:

Euzübillahimineşşeytanirracim

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

Besmele

Besmele, Arapça
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ


yani "Allah'ın adı ile" demektir. Kur'an'ın ilk ayeti (Fatiha:1) olan besmelenin açık halinin anlamı şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Euzu besmele

Kur'an okumaya başlanıldığında "euzu çekmek" emredilmiştir. Fakat genelde euzu'nun akabinde besmele de ilave edilerek okunur. Nitekim her işe Allah'ın adıyla başlamak güzel bir alışkanlıktır.

EUZU BESMELE FAZİLETİ VE TÜRKÇE ANLAMI

Bismillahirrahmanirrahim " Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla" anlamına gelir. Rahman esirgeyen anlamına gelen Allah'ın isimlerinden biridir. Rahim ise bağışlayan anlamına gelen Allah'ın isimlerinden biridir.

Besmelenin birçok fazileti bulunuyor. Bir Hadiste belirtildiğine göre; " Kim kıyamet günü Allah'ın kendisini zebanilerden kurtarmasını istiyorsa, o kişi besmele çeksin." Besmele kişinin Allah'ın Rahman ismi ile Rahim isminin anlamını bilerek ve inanarak besmele çekerse o kişi için Allah birçok kapıyı açabilir. Her gün Besmeleyi her başladığı işte okuyan kişinin işleri Allah'ın izni ile açılır.

Bir Hadiste; " Kim kirlenmemesi ve tazim için üzerinde Besmele yazan bir kağıdı yerden alıp kaldırırsa, Allah katında o kişi Sıddıklar arasında yerini alır. Kişinin anne – babasının azapları hafifletilir. Besmele hakkı ile söylendiği takdirde Allah'ın söyleyen kişiye yardım etmesi, kıyamet gününde azabını hafifletmesi için önemli bir teşbih şeklidir. Allah'ı anmak, Allah'ı teşbih etmek demektir. Allah'ın en güzel anılacağı sözlerden biri besmeledir. Allah'ın iki isminin de içerisinde geçmesi nedeni ile oldukça önemli bir ayettir.

EUZU BESMELE YAZILIŞI NASILDIR?

Besmele, Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim olarak yazılır.

EUZU BESMELE HANGİ DURUMLARDA KULLANILIR?

Bir işe başlarken şeytanın şerrinden ve vesvesesinden Allah'a sığınmak için okunur. Bir işe başlarken, bir yolculuğa çıkarken, yemek yemeye başlamadan önce, abdest alırken euzu besmele okunur.

BESMELE DUASI NEDİR?

"Bismillahirrahmanirrahim..,

Allahümme inni es'elüke bi hakkı bismillahirrahmanirrahim.
Ve bi hurmeti bismillahirrâhmânirrahim
Ve bi fadli bismillahirrâhmanirrahim
Ve bi azameti bismillâhirrahmânirrahim
Ve bi celâli bismillâhirrahmânirrahim
Ve bi cemâli bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi kemâli bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi heybeti bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi menzileti bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi melekûti bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi ceberûti bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi kibriyâi bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi senâi bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi behâi bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi kerâmeti bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi sultâni bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi berekâti bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi ızzeti bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi kuvveti bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi kudreti bismillâhirrahmânirrahîm
İrfa' kadrî veşrah sadrî ve yessir emrî.. Verzuknî min haysü la yahtesib..
Bi fadlike ve keramike ya men hüve kef hâ yâ ayn sâd hâ mîm ayn sîn kâf ve es'elüke bi celâlil ızzeti ve celâlil heybeti ve ceberûtil azameti en tec'alenî min ıbadikes salihîn ellezine la havfün aleyhim ve lâ hüm yahzenûn
Bi rahmetike ya erhamerrahımin
Ve en tusalliye alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed."

BESMELE DUASI ANLAMI

"BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
(Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla)
Ey Allah'ım, Ey Allah'ım, Ey Allah'ım, Ey Allah'ım, Cellellahu…
Bismillahirrahmanirrahim'nin hakkı,
Bismillahirrahmanirrahim'nin hürmeti,
Bismillahirrahmanirrahim'nin fazileti,
Bismillahirrahmanirrahim'nin azameti,
Bismillahirrahmanirrahim'nin yüceliği,
Bismillahirrahmanirrahim'nin güzelliği,
Bismillahirrahmanirrahim'nin kemali,
Bismillahirrahmanirrahim'nin heybeti,
Bismillahirrahmanirrahim'nin yeri (Allah'ın yanındaki kıymeti),
Bismillahirrahmanirrahim'nin gücü (kuvveti),
Bismillahirrahmanirrahim'nin celaleti,
Bismillahirrahmanirrahim'nin ululuğu,
Bismillahirrahmanirrahim'nin övgüsü,
Bismillahirrahmanirrahim'nin kıymeti,
Bismillahirrahmanirrahim'nin kerameti,
Bismillahirrahmanirrahim'nin büyüklüğü,
Bismillahirrahmanirrahim'nin bereketi,
Bismillahirrahmanirrahim'nin izzeti,
Bismillahirrahmanirrahim'nin kuvveti,
Bismillahirrahmanirrahim'nin kudreti (hürmeti),"

Peygamberimiz '(sav)in Dilinden Müslüman Şahsiyeti
Müziksiz ilahiler Dinle
Namaz Namaz Namaz
Namaz Hakkında Ne Ögrenmek istersin?

Ezan ve Kamet Öğren!
Allah (c.c.) Zatı ve Subuti Sıfatları

Esmaül Husna En güzel 99 isim

Açıklamalı Esmaül Husna

Resimli Elifba

Güzel Okumak için Tecvid öğren

Bilmeceler

Sudoku

Kelime Avı

Gerekli Nasihatler

Oruç

Zekat

Hacc

Veda Hutbesi

Abdest Nasıl Alınır Hangi Dualar Okunur

Gusul (gusl) Boy Abdesti Nasıl alınır

Teyemmüm

32 Farz öğrenmem Lazım

54 Farz Nelerdir

Adabı Muaşeret Ahlak Kuralları
Telif bilgisi : Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve döküman kaynak gösterilerek veya göstermeksizin kullanılabilir. RB