Bu çalışmamızın, üst kısmında, Kur'an-ı Kerim Elifbası’ndaki 29 harfin, üstün, esre ve ötre'li okunuşlarına dair örnekler bulacaksınız. Ayrıca, bu çalışmayla birlikte yeni kelimeler öğrenme şansınız da olacak. Kelimelerin anlamlarını üstlerinde bulunan resimlerden öğrenebilirsiniz.


Sayfanın alt kısmında ise harflerin başta, ortada ve sondaki yazılışlarını gösteren üç yeni kelime bulacaksınız. Bir de yan tarafdaki resimli bölümlerde, harflerin okunuşlarını kolayca anlamamız için Türkçe örneklere başvuruldu. Böylece, “Be” harfinin, "Bebek" kelimesindeki “be” harfi gibi okunduğunu öğrenmiş olacaksınız...Elifbamızı okumaya başlamadan önce, büyüklerimiz bizden "Rabbi Yessir" duasını okumamızı isterler. Çünkü bu dua ile başlayınca bütün işlerimizin kolaylaştığını biliriz.Alfabemizde sıralanan kelimelerin yalnızca okunuşlarını değil, anlamlarını da bilirsek, Kur'an okumaya geçtiğimizde okumalarımız daha da kolaylaşacaktır. Mesela: Beyt kelimesinin ev olduğunu öğrenince, Beytullah kelimesinin Allah'ın Evi anlamına geldiğini fark etmemiz hiç de zor olmayacak.


Elifbamızda üç tane Ha harfimiz var. Hepsinin okunuşları birbirinden farklı. Birisi kalın ama yumuşak H harfi. Bir diğeri kalın ama hırıltılı Hı harfi. Sonuncusu da iki gözlü, güzel He harfi. Sayfalar ilerledikçe bu ayrıntıları büyüklerimize sormayı ihmal etmeyelim. Böylece öğrendiklerimiz daha kalıcı olur ve unutmayız.


Öğrendiğimiz her yeni kelimenin yanında ve altında, sizin o kelimeleri yazmanız için boşluklar bırakılmış. Bu boşlukları doldurmak size de eğlenceli gelecek eminiz. Bu el alıştırmalarını hazırlamamızın sebebi şu: İnsan öğrendiği bilgileri yazarsa, artık onu unutması çok zor olur. Sevgili Peygamberimiz de öğrendiğimiz bilgileri yazmamızı tavsiye ediyor bize. "Öğrendiklerinizi yazı ile kaydedin."


Cezim ve şedde: Daha önce öğrendiğimiz bu iki işareti hatırlıyorsunuz. Cezim bir harfin üzerine gelince onu sakin olarak, yani kendi sesiyle okutuyordu. Şedde ise, üzerine geldiği harfi iki defa okutuyor. Zaten isminden de anlamış olmalısınız, Şedde…

Kur'an-ı Kerim'i nasıl okumamız gerektiğini büyüklerimize sorup öğrenmeliyiz. Çünkü, Kur’an-ı Kerim okumak önemli. Dünya hayatında bize gerekli olan şeyleri ve öldükten sonra ahiret hayıtının nasıl olacağını Kur’an-ı Kerim’den öğreniyoruz.


Sevgili Peygamberimiz Veda Hutbesi’nde, “Size bir emanet bırakıyorum. O emanet, Allah’ın celle celâluhû kitabı Kur’an-ı Kerim’dir. Ona sarılırsanız, doğru yoldan ayrılmazsınız.” buyurdu. Biz de peygamberimizin bu emanetine sahip çıkarak Kur’an öğreniyoruz.


Kur'an okumaya başlamadan önce, güzelce abdest almalıyız. Çünkü abdest alan kişinin günahları dökülür ve temizlenmiş olur. Ardından, "Euzü billâhi mineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm" demeliyiz. Bu şekilde Kur'an okumamızı Rabbimiz bizden istemektedir. Çünkü, Kur'an'a ancak temiz olanlar dokunabilir.


Sevgili Peygamberimiz aleyhisselam, Kur'an'ı tane tane, açık açık, harf harf okurdu. Bu okuyuşa Tertil diyoruz. Yani, her harfin hakkını vererek okumak demek. Ayrıca Sevgili Peygamberimiz, sesi ve okuyuşu çok güzel olan ibni Mesut'tan Kur'an dinlemeyi de çok severdi.

Fatih deyince aklımıza Fatih Sultan Mehmet gelir. İstanbul'u fethettiği için kendisine Fatih denilmiş. Fatih kelimesi açan, fetheden demek. Bu kelime ile aynı kökten gelen birçok kelime var. Aşağıda geçen miftah kelimesi, anahtar demek. Kur'an, Fatiha suresi ile başlar. Kur'an'ın 48. suresinin ismi de Fetih suresi. Ayrıca Rabbimizin isimlerinden biri de Fettah. Sıkıntı ve yoklukları gideren Fettah!
Kalb kelimesi, Kur’an-ı Kerim’de de kalb olarak kullanılıyor. Ve bir ayette Rabb’imiz kalblerimizin nasıl mutlu olacağını söylüyor bize. “İyi bilin ki kalbler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur!”
(Rad suresi, 28. ayet)Elif-Lam takısı: Elif-Lam takısını daha önce gördük. Kur’an-ı Kerim alfabesinde kelimelerin başına bazen Elif-Lam takısı gelir. Başına Elif-Lam gelen 14 harfe Şemsî harfler, diğer 14 harfe Kamerî harfler diyoruz. Elifbamızdaki kelimelerin bir kısmının başına elif-lam takısı yazıldı.


Büyüklerimiz eskiden beri şöyle bir söz söylerler: Kur’an-ı Kerim Arabistan’da indi, Mısır’da okundu, İstanbul’da yazıldı. Evet, Kur’an asırlarca çok farklı şekillerde yazılmış, ama bu yazıyı zirveye taşıyanlar, Türk hattatlar olmuş. Vav harfi çokça rağbet görmüş hat sanatında. Yazı dilimize ise bu, ‘vav çekmek’ olarak geçmiş.Kur’an-ı Kerim alfabesinde 29 harf var. Lamelif ise tam bir harf değil. Lam ile Elif harflerinin birleşmesiyle oluşuyor. Bir de Lamelif ile ilgili unutmamamız gereken bir şey daha var. Lamelif, esre ve ötre almaz. Sadece üstün alır.


Resimli Kur’an-ı Kerim Elifbamız burada bitiyor. “Ye” son harfimiz. Kur’an okumayı öğrenen arkadaşlarımız artık, kısa sureleri ezberleyebilir, uzun sureleri okumaya başlayabilirler...