Kur’an-ı Kerim Elifbası’na başlarken...

Kur’an-ı Kerim alfabesinin birbirinden güzel 28 harfi var.
Bu harfler, “Elif” harfiyle başlar, “Ye” harfiyle biter. Bu harflerin Türkçede kullandığımız harflerden farklı bir özelliği vardır. Bu harfler sağdan sola doğru yazılır ve yine sağdan sola doğru okunurlar.

Kur’an alfabesindeki harflerin okunuşları, Türkçedeki harflerin okunuşundan farklıdır. Bu harflerin bazıları ince, bazıları kalın okunur. Bu harfler bazen de uzatılarak okunur. Bu harflerin uzatılması, incelip kalınlaşması durumunda Türkçedeki seslerden farklı sesler ortaya çıkar. Mesela, mim ince bir harftir. Harf uzatıldığı zaman mê sesine benzer bir şekilde okunur. Ancak bu okunuş, çok kalın bir mâ sesi de ince bir mê sesi de değildir. İki sesin ortasında bir sestir. Diğer harfler için de buna benzer durumlar vardır.

-Türkçede 8 tane sesli harf bulunuyor. Bunlar; “a, e, ı, i, u, ü, o, ö” harfleridir. Bu 8 harf, diğer harflerin önüne gelerek onları seslendiriyor. Ancak Kur’an alfabesinde sesli harf bulunmuyor. 29 harfin tamamı sessiz harftir. Bu harfleri seslendirmek için 3 tane işaret kullanıyoruz. Bu işaretlere hareke deniyor. Harekeler üstün, esre ve ötre’dir.

-Üstün; ince harflere “e”, kalın harflere “a” sesi verir.

-Esre; ince harflere “i”, kalın harflere “ı” sesi verir.

-Ötre; ince harflere “ü”, kalın harflere “u” sesi verir.

-Ancak, yukarıda da söylediğimiz gibi, Türkçedeki sesler Arapçadaki sesleri tam olarak karşılamıyor. Bunun için şu üç şeye dikkat etmeliyiz:

-- Kur’an-ı Kerim’i iyi bilen ve bize en güzel şekilde öğretebilecek bir büyüğümüzden ders almalıyız.

-- Kur’an-ı Kerim’i doğru bir şekilde okuyabilmemiz için bol bol güzel Kur’an okuyan hafızların sesinden dinlememiz gerekir.

- Kur’an okumayı bir-iki ay gibi kısa bir zamanda öğrenebiliriz. Ancak, öğrendikten sonra Kur’an okumayı ihmal etmemeli, okuma ve dinlemeye her gün zaman ayırmalıyız. Çünkü, Kur’an-ı Kerim bizim rehberimiz. Dünya ve ahiret hayatımız aydınlatır. Kur’an gözlerin nuru, kalplerin ışığıdır. Sevgili Peygamberimiz, “Kur’an okuyunuz. Çünkü o, kıyamet günü okuyanlara şefaat edecektir.” buyuruyor.

 

Lâmelif:
Lâm ile Elif’in birleşmesidir
Lâmelif, Lâm ve Elif harfinin yanyana gelmesiyle oluşur. Bu da bizlere yazarken ve okurken kolaylıklar sağlar. Onun için Lamelif harfini de Kur’an harflerinden biri sayarız.