102. Opstapelen (At-Takaasor)

Geopenbaard vr de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 8 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Jacht naar vermeerdering van rijkdom (en kinderen) maakt u onachtzaam,

2. Totdat gij in uw graven nederdaalt.

3. Neen - gij zult weldra te weten komen,

4. Nogmaals neen! Gij zult weldra te weten komen.

5. Waarlijk, indien gij de zekerheid van kennis bezit -

6. Zult gij zeker de hel zien.

7. Ja, dan zult gij haar met zekerheid van blik zien.

8. Op die Dag zult gij worden ondervraagd over de gaven.


Home Page van de Islamitische Studenten Associate van Oregon State University.