107. De Noden van Buren (Al-Maa'oen)

De eerste helft van dit hoofdstuk werd gereveleerd voor de Hijrah. Geopenbaard vr de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 7 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Hebt gij hem gezien die deze godsdienst loochent?

2. Het is degene die de wees verstoot,

3. Hij wekt anderen niet op de armen te voeden.

4. En wee degenen die bidden,

5. En de gebeden achteloos opzeggen.

6. En zij, die er mee te koop lopen.

7. En zich er van weerhouden de behoeftige vriendelijkheid te betonen.


Home Page van de Islamitische Studenten Associate van Oregon State University.