Değerli Kur'an öğrencisi,
zerrelerden kürrelere kadar bütün mevcudatı yoktan var eden yüce Rabbimiz, insanoğlunu mükellefiyet tahtına oturtmuş ve onu diğer varlıklardan üstün kılmıştır. Akıl cevheriyle hayrını şerrini düşünme mecburiyetinde bulunan insan, yaratıldığı ilk günden itibaren ilahi vahyin telkinleriyle hayatını düzenlemiş, ve ölüm ötesi alemin perdelerini aralayabilmiştir. 

Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar bütün insanlara doğru yolu gösterecek ilahi düsturlar manzumesi olarak kainatın efendisi hz. Muhammed (s.a.v.)'e Allah tarafından gönderilen en en son kitaptır. O hak ile batılı ayırd eden bir söz, Allah'ın sımsıkı sarılmamız lazım gelen ipidir. Allah'u teala O'nu dertlere deva, kalplerin pasını silmek için cila, ders almak isteyenlere öğüt olarak indirmiştir.

İnanan insan için, yüce Rabbinin katından kendisine bir ilahi mesaj olarak gönderilen Kur'an-ı öğrenmekten daha ulvi bir gaye olamaz. Allah'ın Rasulü, Ebu Zerr (r.a.) hazretlerine şöyle buyurdular:
"Ey Ebu Zerr,. Allah'ın kitabından bir ayet öğrenmek için sabahleyin evinden çıkman senin için yüz rekat namaz kılmandan daha hayırlıdır."
Bir başka hadis-i şeriflerinde:
"Sizin en hayırlınız, Kur'an-ı öğrenen ve öğretendir" buyurmuşlardır.

Sevgili Kur'an öğrenicisi,
Kur'an öğrenmek, zannedildiği kadar zor değildir. Aksine latin harflerini öğrenmekten daha kolaydır. Bu iş için sadece 32 saat ayırmanız yeterlidir. Günde bir saat çalışabileceğinizi düşünürsek, o zaman Kur'an-ı Kerimi tecvidli olarak bir ay içerisinde öğrenebileceksiniz demektir. 

Kur'an öğrenmek gibi pek ulvi bir işe teşebbüs ettiğinizden dolayı sizi kutluyor, yüce Rabbimize şöyle dua ediyoruz:

"Rabbi yessir velâ tuassir, Rabbi temmim bil hayr"
"Ya Rab, kolaylaştır zorlaştırma. Rabbim hayırla tamamla."   (Amiin)