100 - ADIYAT

Bismillahirrahmanirrahim

 

     1. Vel adiyati dabha 
 
     2. Fel muriyati kadha
 
     3. Fel muğırati subha
 
     4. Fe eserne bihı nak'a
 
     5. Fe vesatne bihı cem'a 
 
     6. İnnelinsane li rabbihı le kenud 
 
     7. Ve innehu ala zalike le şehıd 
 
     8. Ve innehu li hubbil hayri le şedıd
 
     9. E fe la ya'lemü iza bu'sira ma fil kubur
 
     10. Ve hussıle ma fis sudur
 
     11. İnne rabbehüm bihim yevmeizin le habir