101 - KAARIA

Bismillahirrahmanirrahim

 

     1. El kariah 
 
     2. Mel kariah
 
     3. Ve ma edrake mel kariah 
 
     4. Yevme yekunün nasü kelferaşil mebsus
 
     5. Ve tekunül cibalü kelıhnil menfuş 
 
     6. Fe emma men sekulet mevazınüh 
 
     7. Fe hüve fi ıyşetir radıyeh
 
     8. Ve emma men haffet mevazınüh
 
     9. Fe ümmühu havıyeh 
 
     10. Ve ma edrake mahiyeh.
 
     11. Narun hamiyeh