110 - NASR

Bismillahirrahmanirrahim

 

     1. İza cae nasrullahi velfeth
 
     2. Veraeytennase yedhulune fiy diynillahi efvace 
 
     3. Fesebbıh bihamdi rabbike vestağfirh* innehu kane tevvaba