1) Sūrat Al-Fātiĥah

Printed format

1)

Bismi Allāhi Ar-Raĥmāni Ar-Raĥīmi

001001.Bismillahirrahmânirrahîm

Al-Ĥamdu Lillāhi Rabbi Al-`Ālamīna

001002,3,4.Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün(ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur.

Ar-Raĥmāni Ar-Raĥīmi

001003.

Māliki Yawmi Ad-Dīni

001004.

'Īyāka Na`budu Wa 'Īyāka Nasta`īnu

001005.(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

Ahdinā Aş-Şirāţa Al-Mustaqīma

001006,7.Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazabauğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

Şirāţa Al-Ladhīna 'An`amta `Alayhim Ghayri Al-Maghđūbi `Alayhim Wa Lā Ađ-Đāllīna

001007.

Sureler Ana Sayfa Sonraki SureAna Sayfa