61) Sūrat Aş-Şaf

Printed format

61)

Sabbaĥa Lillāhi Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi Wa Huwa Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu

061001.Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ı tespih eder. O, mutlak güçsahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āamanū Lima Taqūlūna Mā Lā Taf`alūna

061002.Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?

Kabura Maqtāan `Inda Allāhi 'An Taqūlū Mā Lā Taf`alūna

061003.Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük gazap gerektirenbir iştir.

'Inna Allāha Yuĥibbu Al-Ladhīna Yuqātilūna Fī Sabīlihi Şaffāan Ka'annahum Bunyānun Marşūşun

061004.Hiç şüphe yok ki Allah, kendi yolunda, duvarları birbirine kenetlenmişbir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever.

Wa 'Idh Qāla Mūsá Liqawmihi Yā Qawmi Lima Tu'udhūnanī Wa Qad Ta`lamūna 'Annī Rasūlu Allāhi 'Ilaykum Falammā Zāghū 'Azāgha Allāhu Qulūbahum Wa Allāhu Lā Yahdī Al-Qawma Al-Fāsiqīna

061005.Hani Mûsâ kavmine, “Ey kavmim! Allah’ın size gönderdiği peygamberiolduğumu bilip durduğunuz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz?” demişti.Onlar yoldan sapınca, Allah ta kalplerini (doğru yoldan) saptırdı. Allahfasıklar topluluğunu hidayete erdirmez.

Wa 'Idh Qāla `Īsá Abnu Maryama Yā Banī 'Isrā'īla 'Innī Rasūlu Allāhi 'Ilaykum Muşaddiqāan Limā Bayna Yadayya Mina At-Tawrāati Wa Mubashshirāan Birasūlin Ya'tī Min Ba`dī Asmuhu 'Aĥmadu Falammā Jā'ahum Bil-Bayyināti Qālū Hādhā Siĥrun Mubīnun

061006.Hani, Meryem oğlu İsa, “Ey İsrailoğulları! Şüphesiz ben, Allah’ın size, bendenönce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek, Ahmed adında birpeygamberi müjdeleyici (olarak gönderdiği) peygamberiyim” demişti. Fakat (İsa)onlara apaçık mucizeleri getirince, “Bu, apaçık bir sihirdir” dediler.1

~
Wa Man 'Ažlamu Mimmani Aftará `Alá Allāhi Al-Kadhiba Wa Huwa Yud`á 'Ilá Al-'Islāmi Wa Allāhu Lā Yahdī Al-Qawma Až-Žālimīna

061007.Kim, İslam’a davet olunduğu halde Allah’a karşı yalan uydurandan dahazalimdir? Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.

Yurīdūna Liyuţfi'ū Nūra Allāhi Bi'afwāhihim Wa Allāhu Mutimmu Nūrihi Wa Law Kariha Al-Kāfirūna

061008.Onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirleristemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır.

Huwa Al-Ladhī 'Arsala Rasūlahu Bil-Hudá Wa Dīni Al-Ĥaqqi Liyužhirahu `Alá Ad-Dīni Kullihi Wa Law Kariha Al-Mushrikūna

061009.O, kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da, dinini bütün dinlere üstünkılmak için peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir.

Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āamanū Hal 'Adullukum `Alá Tijāratin Tunjīkum Min `Adhābin 'Alīmin

061010.Ey iman edenler! Sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir ticaretgöstereyim mi size?

Tu'uminūna Billāhi Wa Rasūlihi Wa Tujāhidūna Fī Sabīli Allāhi Bi'amwālikum Wa 'Anfusikum Dhālikum Khayrun Lakum 'In Kuntum Ta`lamūna

061011.Allah’a ve peygamberine inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allahyolunda cihat edersiniz. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır.

Yaghfir Lakum Dhunūbakum Wa Yudkhilkum Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Wa Masākina Ţayyibatan Fī Jannāti `Adnin Dhālika Al-Fawzu Al-`Ažīmu

061012.(Bunu yapınız ki) Allah, günahlarınızı bağışlasın, sizi içindenırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel meskenlere koysun.İşte bu büyük başarıdır.

Wa 'Ukhrá Tuĥibbūnahā Naşrun Mina Allāhi Wa Fatĥun Qarībun Wa Bashshiri Al-Mu'uminīna

061013.Seveceğiniz başka bir kazanç daha var: Allah’tan bir yardım ve yakınbir fetih (Mekke’nin fethi). (Ey Muhammed!) Mü’minleri müjdele!

Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āamanū Kūnw 'Anşāra Allāhi Kamā Qāla `Īsá Abnu Maryama Lilĥawārīyīna Man 'Anşārī 'Ilá Allāhi Qāla Al-Ĥawārīyūna Naĥnu 'Anşāru Allāhi Fa'āamanat Ţā'ifatun Min Banī 'Isrā'īla Wa Kafarat Ţā'ifatun Fa'ayyad Al-Ladhīna 'Āamanū `Alá `Adūwihim Fa'aşbaĥū Žāhirīna

061014.Ey iman edenler! Allah’ın yardımcıları olun.Nasıl ki Meryem oğlu İsada havarilere, “Allah’a giden yolda benim yardımcılarım kimdir?” demişti.Havariler de, “Biz Allah’ın yardımcılarıyız” demişlerdi. Bunun üzerineİsrailoğullarından bir kesim inanmış, bir kesim de inkar etmişti. Nihayetbiz inananları, düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler.3

Sureler Ana Sayfa Sonraki SureAna Sayfa