76) Sūrat Al-'Inn

Printed format

76)

Hal 'Atá `Alá Al-'Insāni Ĥīnun Mina Ad-Dahri Lam Yakun Shay'āan Madhkūrāan

076001.İnsan (henüz) anılır bir şey değilken (yaratılmamışken) üzerinden uzuncabir zaman geçti.1

'Innā Khalaq Al-'Insāna Min Nuţfatin 'Amshājin Nabtalīhi Faja`alnāhu Samī`āan Başīrāan

076002.Şüphesiz biz insanı, karışım halindeki az bir sudan (meniden) yarattıkve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık.

'Innā Hadaynāhu As-Sabīla 'Immā Shākirāan Wa 'Immā Kafūrāan

076003.Şüphesiz biz onu (ömür boyu yürüyeceği) yola koyduk. O bu yolu yaşükrederek ya da nankörlük ederek kateder.

'Innā 'A`tadnā Lilkāfirīna Salāsilāan Wa 'Aghlālāan Wa Sa`īrāan

076004.Şüphesiz biz, kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateşhazırladık.

'Inna Al-'Abrāra Yashrabūna Min Ka'sin Kāna Mizājuhā Kāfūrāan

076005.İyiler ise, katkısı kâfur olan içecekler dolu bir kadehten içerler.

`Aynāan Yashrabu Bihā `Ibādu Allāhi Yufajjirūnahā Tafjīrāan

076006.Bir pınar ki Allah’ın kulları ondan içer, onu (istedikleri şekilde) fışkırtıpakıtırlar.

Yūfūna Bin-Nadhri Wa Yakhāfūna Yawmāan Kāna Sharruhu Mustaţīrāan

076007.O kullar adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü her yanı kuşatmış birgünden korkarlar.

Wa Yuţ`imūna Aţ-Ţa`āma `Alá Ĥubbihi Miskīnāan Wa Yatīmāan Wa 'Asīrāan

076008.Onlar, seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler.

'Innamā Nuţ`imukum Liwajhi Allāhi Lā Nurīdu Minkum Jazā'an Wa Lā Shukūrāan

076009.(Yedirdikleri kimselere şöyle derler:) “Biz size sırf Allah rızası içinyediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz.”

'Innā Nakhāfu Min Rabbinā Yawmāan `Abūsāan Qamţarīrāan

076010.“Çünkü biz, asık suratlı, çetin bir günden (o günün azabından dolayı)Rabbimizden korkarız.”

Fawaqāhumu Allāhu Sharra Dhālika Al-Yawmi Wa Laqqāhum Nađratan Wa Surūrāan

076011.Allah da onları o günün kötülüğünden korur ve yüzlerine bir aydınlık veiçlerine bir sevinç verir.

Wa Jazāhum Bimā Şabarū Jannatan Wa Ĥarīrāan

076012.Sabretmelerine karşılık da onları cennet ve ipek(ten giysiler) ilemükafatlandırır.

Muttaki'īna Fīhā `Alá Al-'Arā'iki Lā Yarawna Fīhā Shamsāan Wa Lā Zamharīrāan

076013.Orada koltuklar üzerine kurulmuş olarak bulunurlar. Orada ne güneş(yakıcı sıcak) görürler, ne de dondurucu soğuk.

Wa Dāniyatan `Alayhim Žilāluhā Wa Dhullilat Quţūfuhā Tadhlīlāan

076014.Üzerlerine cennetin gölgeleri sarkmış, cennetin meyveleri (kolaycaalınacak şekilde) yakınlaştırılarak hazırlanmıştır.

Wa Yuţāfu `Alayhim Bi'āniyatin Min Fiđđatin Wa 'Akwābin Kānat Qawārīra

076015.Etraflarında gümüş kaplar, şeffaf kadehler dolaştırılır.

Qawārīra Min Fiđđatin Qaddarūhā Taqdīrāan

076016.Gümüşten billur kaplar ki, onları (ihtiyaca göre) ölçüpdüzenlemişlerdir.2

Wa Yusqawna Fīhā Ka'sāan Kāna Mizājuhā Zanjabīlāan

076017.Orada kendilerine, katkısı zencefil olan içecekle dolu bir kâsedeniçirilir.

`Aynāan Fīhā Tusammá Salsabīlāan

076018.Orada bir pınar ki ona “selsebil” adı verilir.

Wa Yaţūfu `Alayhim Wildānun Mukhalladūna 'Idhā Ra'aytahum Ĥasibtahum Lu'ulu'uāan Manthūrāan

076019.Çevrelerinde, gördüğünde saçılmış inciler sanacağın, hep aynı gençlikve güzellikte kalacak hizmetçiler dolaşır.

Wa 'Idhā Ra'ayta Thamma Ra'ayta Na`īmāan Wa Mulkāan Kabīrāan

076020.Orada, görünce (sonsuz)nimetler ve büyük bir mülk (hükümranlık)görürsün.

`Āliyahum Thiyābu Sundusin Khuđrun Wa 'Istabraqun Wa Ĥullū 'Asāwira Min Fiđđatin Wa Saqāhum Rabbuhum Sharābāan Ţahūrāan

076021.Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüşbileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecekiçirecektir.

'Inna Hādhā Kāna Lakum Jazā'an Wa Kāna Sa`yukum Mashkūrāan

076022.Onlara şöyle denecektir: “Şüphesiz bu sizin için bir mükâfattır.Çalışma ve çabanız makbul görülmüştür.”

'Innā Naĥnu Nazzalnā `Alayka Al-Qur'āna Tanzīlāan

076023.Şüphe yok ki, Kur’an’ı sana elbette biz indirdik biz.

Fāşbir Liĥukmi Rabbika Wa Lā Tuţi` Minhum 'Āthimāan 'Aw Kafūrāan

076024.O halde, Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra ve hiçbirnanköre itaat etme.

Wa Adhkur Asma Rabbika Bukratan Wa 'Aşīlāan

076025.Sabah akşam Rabbinin adını an.

Wa Mina Al-Layli Fāsjud Lahu Wa Sabbiĥhu Laylāan Ţawīlāan

076026.Gecenin bir kısmında ona secde et; geceleyin de onu uzun uzadıya tespih et.

'Inna Hā'uulā' Yuĥibbūna Al-`Ājilata Wa Yadharūna Warā'ahum Yawmāan Thaqīlāan

076027.Şunlar (inanmayanlar) dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günüarkalarına atıyorlar.

Naĥnu Khalaqnāhum Wa Shadadnā 'Asrahum Wa 'Idhā Shi'nā Baddalnā 'Amthālahum Tabdīlāan

076028.Onları biz yarattık ve eklemlerini (birbirine) biz bağladık.Dilediğimizde (onları yok eder) yerlerine benzerlerini getiririz.

'Inna Hadhihi Tadhkiratun Faman Shā'a Attakhadha 'Ilá Rabbihi Sabīlāan

076029.İşte bu bir öğüttür. Dileyen, Rabbine ulaştıran bir yol tutar.

Wa Mā Tashā'ūna 'Illā 'An Yashā'a Allāhu 'Inna Allāha Kāna `Alīmāan Ĥakīmāan

076030.Allah’ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıylabilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Yudkhilu Man Yashā'u Fī Raĥmatihi Wa Až-Žālimīna 'A`adda Lahum `Adhābāan 'Alīmāan

076031.O, dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azaphazırlamıştır.

Sureler Ana Sayfa Sonraki SureAna Sayfa