80) Sūrat `Abasa

Printed format

80)

`Abasa Wa Tawallá

080001,2.Kendisine o âmâ geldi diye Peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü.1

'An Jā'ahu Al-'A`má

080002.

Wa Mā Yudrīka La`allahu Yazzakká

080003.(Ey Muhammed!) Ne bilirsin, belki de o arınacak,

'Aw Yadhdhakkaru Fatanfa`ahu Adh-Dhikrá

080004.Yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek.

'Ammā Mani Astaghná

080005.Kendini muhtaç hissetmeyene gelince;

Fa'anta Lahu Taşaddá

080006.Sen, ona yöneliyorsun.

Wa Mā `Alayka 'Allā Yazzakká

080007.(İstemiyorsa) onun arınmamasından sana ne!

Wa 'Ammā Man Jā'aka Yas`á

080008,9,10.Allah’a karşı derin bir saygıyla korku içinde koşarak sana geleniise bırakıp, ona aldırmıyorsun.

Wa Huwa Yakhshá

080009.

Fa'anta `Anhu Talahhá

080010.

Kallā 'Innahā Tadhkirahun

080011.Hayır, böyle yapma! Çünkü bu (Kur’an) bir öğüttür.

Faman Shā'a Dhakarahu

080012.Dileyen ondan öğüt alır.

Fī Şuĥufin Mukarramahin

080013,14,15,16.O, şerefli ve sâdık yazıcı meleklerin elindeki yüksek,tertemiz ve çok değerli sahifelerdedir.

Marfū`atin Muţahharahin

080014.

Bi'aydī Safarahin

080015.

Kirāmin Bararahin

080016.

Qutila Al-'Insānu Mā 'Akfarahu

080017.Kahrolası (inkarcı) insan! Ne nankördür o!

Min 'Ayyi Shay'in Khalaqahu

080018.Allah onu hangi şeyden yarattı?

Min Nuţfatin Khalaqahu Faqaddarahu

080019.Az bir sudan (meniden). Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil verdi.

Thumma As-Sabīla Yassarahu

080020.Sonra ona yolu kolaylaştırdı.

Thumma 'Amātahu Fa'aqbarahu

080021.Sonra onu öldürdü ve kabre koydu.

Thumma 'Idhā Shā'a 'Ansharahu

080022.Sonra, dilediği vakit onu diriltir.

Kallā Lammā Yaqđi Mā 'Amarahu

080023.Hayır hayır o, Allah’ın kendisine emrettiğini yerine getirmedi. (İmanetmedi.)

Falyanžuri Al-'Insānu 'Ilá Ţa`āmihi

080024.Herşeyden önce insan, yediği yemeğine bir baksın!

'Annā Şabab Al-Mā'a Şabbāan

080025.Gerçekten biz, yağmuru bol bol yağdırdık.

Thumma Shaqaq Al-'Arđa Shaqqāan

080026.Sonra toprağı, iyiden iyiye yardık!

Fa'anbatnā Fīhā Ĥabbāan

080027,28,29,30,31,32.Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için oradataneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler,meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık.

Wa `Inabāan Wa Qađbāan

080028.

Wa Zaytūnāan Wa Nakhan

080029.

Wa Ĥadā'iqa Ghulbāan

080030.

Wa Fākihatan Wa 'Abbāan

080031.

Matā`āan Lakum Wa Li'an`āmikum

080032.

Fa'idhā Jā'ati Aş-Şākhkhahu

080033,34,35,36,37.Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağıgün kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardanherkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır.

Yawma Yafirru Al-Mar'u Min 'Akhīhi

080034.

Wa 'Ummihi Wa 'Abīhi

080035.

Wa Şāĥibatihi Wa Banīhi

080036.

Likulli Amri'in Minhum Yawma'idhin Sha'nun Yughnīhi

080037.

Wujūhun Yawma'idhin Musfirahun

080038.O gün birtakım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar,

Đāĥikatun Mustabshirahun

080039.Gülerler, sevinirler.

Wa Wujūhun Yawma'idhin `Alayhā Ghabarahun

080040.O gün nice yüzler de vardır ki, toz toprak içindedirler.

Tarhaquhā Qatarahun

080041.Onları bir siyahlık bürür.

'Ūlā'ika Humu Al-Kafaratu Al-Fajarahu

080042.İşte onlar, kâfirlerdir, günaha dalanlardır.

Sureler Ana Sayfa Sonraki SureAna Sayfa