84) Sūrat Al-'Inshiqāq

Printed format

84)

'Idhā As-Samā'u Anshaqqat

084001,2.Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman -ki ona yaraşan budur-,

Wa 'Adhinat Lirabbihā Wa Ĥuqqat

084002.

Wa 'Idhā Al-'Arđu Muddat

084003,4.Yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman,

Wa 'Alqat Mā Fīhā Wa Takhallat

084004.

Wa 'Adhinat Lirabbihā Wa Ĥuqqat

084005.Rabbini dinlediği zaman -ki ona yaraşan da budur- (insan yaptıklarınıkarşısında bulur!)

Yā 'Ayyuhā Al-'Insānu 'Innaka Kādiĥun 'Ilá Rabbika Kadĥāan Famulāqīhi

084006.Ey insan! Şüphesiz, sen Rabbine (kavuşuncaya kadar) didinip duracak vesonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın.

Fa'ammā Man 'Ūtiya Kitābahu Biyamīnihi

084007.Kime kitabı sağından verilirse,

Fasawfa Yuĥāsabu Ĥisābāan Yasīrāan

084008.Hesabı çok kolay bir şekilde görülecek,

Wa Yanqalibu 'Ilá 'Ahlihi Masrūrāan

084009.Sevinçli olarak ailesine dönecektir.

Wa 'Ammā Man 'Ūtiya Kitābahu Warā'a Žahrihi

084010.Fakat kime kitabı arkasından verilirse,

Fasawfa YadThubūrāan

084011,12.“Helâk!” diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir.

Wa Yaşlá Sa`īrāan

084012.

'Innahu Kāna Fī 'Ahlihi Masrūrāan

084013.Çünkü o, (dünyada iken) ailesi içinde sevinçli idi.

'Innahu Žanna 'An Lan Yaĥūra

084014.Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı.

Balá 'Inna Rabbahu Kāna Bihi Başīrāan

084015.Hayır! Sandığı gibi değil! Şüphesiz Rabbi onu görüyordu.

Falā 'Uqsimu Bish-Shafaqi

084016.Yemin ederim şafağa,

Wa Al-Layli Wa Mā Wasaqa

084017.Geceye ve içinde topladıklarına,

Wa Al-Qamari 'Idhā Attasaqa

084018.Dolunay halindeki aya ki,

Latarkabunna Ţabaqāan `An Ţabaqin

084019.Şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz.

Famā Lahum Lā Yu'uminūna

084020.Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar?

Wa 'Idhā Quri'a `Alayhimu Al-Qur'ānu Lā Yasjudūna

084021.Onlara Kur’an okunduğu zaman secde etmiyorlar.

Bali Al-Ladhīna Kafarū Yukadhdhibūna

084022.Daha doğrusu, inkar edenler (Kur’an’ı) yalanlıyorlar.

Wa Allāhu 'A`lamu Bimā Yū`ūna

084023.Halbuki Allah, içlerinde ne sakladıklarını çok iyi bilir.

Fabashshirhum Bi`adhābin 'Alīmin

084024.Öyle ise sen onlara elem dolu bir azabı müjdele!

'Illā Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Lahum 'Ajrun Ghayru Mamnūnin

084025.Ancak iman edip de sâlih ameller işleyenler başka. Onlar için, bitmeztükenmez bir mükafat vardır.

Sureler Ana Sayfa Sonraki SureAna Sayfa