85) Sūrat Al-Burūj

Printed format

85)

Wa As-Samā'i Dhāti Al-Burūji

085001.Burçlarla dolu göğe andolsun,

Wa Al-Yawmi Al-Maw`ūdi

085002.Va’dedilmiş güne (kıyamete) andolsun,

Wa Shāhidin Wa Mash/hūdin

085003,4,5.Şâhitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki, (mü’minleri yakmakiçin) hendek kazıp (içinde) alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir.1

Qutila 'Aşĥābu Al-'Ukhdūdi

085004.

An-Nāri Dhāti Al-Waqūdi

085005.

'Idh Hum `Alayhā Qu`ūdun

085006,7.O vakit, ateşin etrafında oturmuş, mü’minlere yaptıklarınıseyrediyorlardı.

Wa Hum `Alá Mā Yaf`alūna Bil-Mu'uminīna Shuhūdun

085007.

Wa Mā Naqamū Minhum 'Illā 'An Yu'uminū Billāhi Al-`Azīzi Al-Ĥamīdi

085008,9.Onlar mü’minlere ancak; göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine aitolan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah’a iman ettikleri içinkızıyorlardı. Allah her şeye şahittir.

Al-Ladhī Lahu Mulku As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Allāhu `Alá Kulli Shay'in Shahīdun

085009.

'Inna Al-Ladhīna Fatanū Al-Mu'uminīna Wa Al-Mu'umināti Thumma Lam Yatūbū Falahum `Adhābu Jahannama Wa Lahum `Adhābu Al-Ĥarīqi

085010.Şüphesiz mü’min erkeklerle mü’min kadınlara işkence edip, sonra datövbe etmeyenlere; cehennem azabı ve yangın azabı vardır.

'Inna Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Lahum Jannātun Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Dhālika Al-Fawzu Al-Kabīru

085011.İman edip salih ameller işleyenlere gelince; onlara içinden ırmaklarakan, cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır.

'Inna Baţsha Rabbika Lashadīdun

085012.Şüphesiz, Rabbinin yakalaması çok çetindir.

'Innahu Huwa Yubdi'u Wa Yu`īdu

085013.Şüphesiz O, başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar.

Wa Huwa Al-Ghafūru Al-Wadūdu

085014.O, çok bağışlayandır, çok sevendir.

Dhū Al-`Arshi Al-Majīdu

085015.Arş’ın sahibidir, şanı yüce olandır.

Fa``ālun Limā Yurīdu

085016.Dilediğini mutlaka yapandır.

Hal 'Atāka Ĥadīthu Al-Junūdi

085017,18.Orduların, Firavun ve Semûd’un haberi sana geldi mi?

Fir`awna Wa Thamūda

085018.

Bali Al-Ladhīna Kafarū Fī Takdhībin

085019.Hayır, inkar edenler, hâlâ yalanlamaktadırlar.

Wa Allāhu Min Warā'ihim Muĥīţun

085020.Oysa Allah, onları arkalarından kuşatmıştır.

Bal Huwa Qur'ānun Majīdun

085021.Hayır o (yalanlamakta oldukları kitap) şanı yüce bir Kur’an’dır.

Fī Lawĥin Maĥfūžin

085022.O korunmuş bir levhada (Levh-i Mahfuz’da)dır.

Sureler Ana Sayfa Sonraki SureAna Sayfa