87) Sūrat Al-'`lá

Printed format

87)

Sabbiĥi Asma Rabbika Al-'A`lá

087001.Yüce Rabbinin adını tespih et.

Al-Ladhī Khalaqa Fasawwá

087002.O, yaratıp şekillendiren, âhenk veren ve düzene koyandır.

Wa Al-Ladhī Qaddara Fahadá

087003.O, (her şeyi) ölçüyle yapıp yönlendirendir.

Wa Al-Ladhī 'Akhraja Al-Mar`á

087004,5.O, yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmışçörçöpe çevirendir.

Faja`alahu Ghuthā'an 'Aĥwá

087005.

Sanuqri'uka Falā Tan

087006.Sana Kur’an’ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın.

'Illā Mā Shā'a Allāhu 'Innahu Ya`lamu Al-Jahra Wa Mā Yakh

087007.Ancak Allah’ın dilediği başka. Şüphesiz O, açık olanı da bilir, gizliyide.

Wa Nuyassiruka Lilyusrá

087008.Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz.

Fadhakkir 'In Nafa`ati Adh-Dhikrá

087009.O halde, eğer öğüt fayda verirse, öğüt ver.

Sayadhdhakkaru Man Yakhshá

087010.Allah’a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır.

Wa Yatajannabuhā Al-'Ash

087011,12.En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse (kâfir) ise, öğütalmaktan kaçınır.

Al-Ladhī Yaşlá An-Nāra Al-Kub

087012.

Thumma Lā Yamūtu Fīhā Wa Lā Yaĥyā

087013.Sonra orada ne ölür (kurtulur), ne de (rahat bir hayat) yaşar.

Qad 'Aflaĥa Man Tazakká

087014,15.Arınan ve Rabbinin adını anıp, namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşaerer.

Wa Dhakara Asma Rabbihi Faşallá

087015.

Bal Tu'uthirūna Al-Ĥayāata Ad-Dun

087016.Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

Wa Al-'Ākhiratu Khayrun Wa 'Ab

087017.Oysa âhiret, daha hayırlı ve süreklidir.

'Inna Hādhā Lafī Aş-Şuĥufi Al-'Ū

087018,19.Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Mûsâ’nınsayfalarında da vardır.

Şuĥufi 'Ibrāhīma Wa Mūsá

087019.

Sureler Ana Sayfa Sonraki SureAna Sayfa