88) Sūrat Al-Ghāshiyah

Printed format

88)

Hal 'Atāka Ĥadīthu Al-Ghāshiyahi

088001.Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi?

Wujūhun Yawma'idhin Khāshi`ahun

088002.O gün birtakım yüzler vardır ki zillete bürünmüşlerdir.

`Āmilatun Nāşibahun

088003.Çalışmış, (boşa) yorulmuşlardır.

Taşlá Nārāan Ĥāmiyahan

088004.Kızgın ateşe girerler.

Tusqá Min `Aynin 'Āniyahin

088005.Son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler.

Laysa Lahum Ţa`āmun 'Illā Min Đarī`in

088006.Onlara, acı ve kötü kokulu bir dikenli bitkiden başka yiyecek yoktur.

Lā Yusminu Wa Lā Yughnī Min Jū`in

088007.O, ne besler ne de açlıktan kurtarır.

Wujūhun Yawma'idhin Nā`imahun

088008.O gün birtakım yüzler vardır ki, nimet içinde mutludurlar.

Lisa`yihā Rāđiyahun

088009.Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar.

Fī Jannatin `Āliyahin

088010.Yüksek bir cennettedirler.

Lā Tasma`u Fīhā Lāghiyahan

088011.Orada hiçbir boş söz işitmezler.

Fīhā `Aynunriyahun

088012.Orada akan bir kaynak vardır.

Fīhā Sururun Marfū`ahun

088013,14,15,16.Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar,serilmiş gösterişli yaygılar vardır.

Wa 'Akwābun Mawđū`ahun

088014.

Wa Namāriqu Maşfūfahun

088015.

Wa Zarābīyu Mabthūthahun

088016.

'Afalā Yanžurūna 'Ilá Al-'Ibili Kayfa Khuliqat

088017.Deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmıştır!

Wa 'Ilá As-Samā'i Kayfa Rufi`at

088018.Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiştir!

Wa 'Ilá Al-Jibāli Kayfa Nuşibat

088019.Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl dikilmişlerdir!

Wa 'Ilá Al-'Arđi Kayfa Suţiĥat

088020.Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır!

Fadhakkir 'Innamā 'Anta Mudhakkirun

088021.Artık sen öğüt ver! Sen ancak bir öğüt vericisin.

Lasta `Alayhim Bimusayţirin

088022.Sen, onlar üzerinde bir zorba değilsin.

'Illā Man Tawallá Wa Kafara

088023,24.Ancak, kim yüz çevirir, inkâr ederse, Allah onu en büyük azabauğratır.

Fayu`adhdhibuhu Allāhu Al-`Adhāba Al-'Akbara

088024.

'Inna 'Ilaynā 'Īābahum

088025.Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir.

Thumma 'Inna `Alaynā Ĥisābahum

088026.Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir.

Sureler Ana Sayfa Sonraki SureAna Sayfa