90) Sūrat Al-Balad

Printed format

90)

Lā 'Uqsimu Bihadhā Al-Baladi

090001,2,3,4.Sen bu beldedeyken bu beldeye (Mekke’ye), babaya ve ondan meydanagelen çocuğa yemin ederim ki biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde(olacak ve bunlara göğüs gerecek şekilde) yarattık.

Wa 'Anta Ĥillun Bihadhā Al-Baladi

090002.

Wa Wālidin Wa Mā Walada

090003.

Laqad Khalaq Al-'Insāna Fī Kabadin

090004.

'Ayaĥsabu 'An Lan Yaqdira `Alayhi 'Aĥadun

090005.İnsanoğlu, kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?

Yaqūlu 'Ahlaktu Mālāan Lubadāan

090006.“Yığınla mal harcadım” diyor.

'Ayaĥsabu 'An Lam Yarahu 'Aĥadun

090007.Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor?

~
'Alam Naj`al Lahu `Aynayni

090008,9,10.Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi; iki apaçık yolu (hayır ve şeryollarını) göstermedik mi?

Wa Lisānāan Wa Shafatayni

090009.

Wa Hadaynāhu An-Najdayni

090010.

Falā Aqtaĥama Al-`Aqabaha

090011.Fakat o, sarp yokuşa atılmadı.

Wa Mā 'Adrāka Mā Al-`Aqabahu

090012.Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin?

Fakku Raqabahin

090013.O tutsak bir boynu çözmek(köle azat etmek) tir.

'Aw 'Iţ`āmun Fī Yawmin Dhī Masghabahin

090014,15,16.Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan biryetimi, yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır.

Yatīmāan Dhā Maqrabahin

090015.

'Aw Miskīnāan Dhā Matrabahin

090016.

Thumma Kāna Mina Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Tawāşaw Biş-Şabri Wa Tawāşaw Bil-Marĥamahi

090017,18.Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden,birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar Ahiretmutluluğuna erenlerdir.1

'Ūlā'ika 'Aşĥābu Al-Maymanahi

090018.

Wa Al-Ladhīna Kafarū Bi'āyātinā Hum 'Aşĥābu Al-Mash'amahi

090019.Âyetlerimizi inkar edenler ise; kötülüğe batmış kimselerdir.2

`Alayhim Nārun Mu'uşadahun

090020.Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır.

Sureler Ana Sayfa Sonraki SureAna Sayfa