94) Sūrat Ash-Sharĥ

Printed format

94)

'Alam Nashraĥ Laka Şadraka

094001.(Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi?

Wa Wađa`nā `Anka Wizraka

094002,3.Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı?

Al-Ladhī 'Anqađa Žahraka

094003.

Wa Rafa`nā Laka Dhikraka

094004.Senin şânını yükseltmedik mi?

Fa'inna Ma`a Al-`Usri Yusrāan

094005.Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.

'Inna Ma`a Al-`Usri Yusrāan

094006.Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır.

Fa'idhā Faraghta Fānşab

094007.Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul.

Wa 'Ilá Rabbika Fārghab

094008.Ancak Rabbine yönel ve yalvar.

Sureler Ana Sayfa Sonraki SureAna Sayfa