96) Sūrat Al-`Alaq

Printed format

96)

Aqra' Biāsmi Rabbika Al-Ladhī Khalaqa

096001,2.Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı “alak” dan yarattı.1

Khalaqa Al-'Insāna Min `Alaqin

096002.

Aqra' Wa Rabbuka Al-'Akramu

096003.Oku! Senin Rabbin en cömert olandır.

Al-Ladhī `Allama Bil-Qalami

096004,5.O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir.2

`Allama Al-'Insāna Mā Lam Ya`lam

096005.

Kallā 'Inna Al-'Insāna Layaţghá

096006,7.Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder.

'An Ra'āhu Astaghná

096007.

'Inna 'Ilá Rabbika Ar-Ruj

096008.Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir.

'Ara'ayta Al-Ladhī Yanhá

096009,10.Sen, namaz kıldığında kulu (bundan) engelleyeni gördün mü?3

`Abdāan 'Idhā Şallá

096010.

'Ara'ayta 'In Kāna `Alá Al-Hudá

096011,12.Ne dersin, ya o (engellenen kul) hidâyet üzere ise; ya da takvayı(Allah’a karşı gelmekten sakınmayı) emrediyorsa!?

'Aw 'Amara Bit-Taq

096012.

'Ara'ayta 'In Kadhdhaba Wa Tawallá

096013.Ne dersin engelleyen, Peygamberi yalanlamış ve yüz çevirmişse!?

'Alam Ya`lam Bi'anna Allāha Yará

096014.O Allah’ın, her şeyi gördüğünü bilmiyor mu?

Kallā La'in Lam Yantahi Lanasfa`ā Bin-Nāşiyahi

096015,16.Hayır! Andolsun, eğer vazgeçmezse, muhakkak onu perçeminden; oyalancı, günahkâr perçeminden yakalarız.

Nāşiyatindhibatin Khāţi'ahin

096016.

Falyad`u Nādiyah

096017.Haydi, taraftarlarını çağırsın.

Sanad`u Az-Zabāniyaha

096018.Biz de zebânileri çağıracağız.

Kallā Lā Tuţi`hu Wa Asjudqtarib

096019.Hayır! Sakın sen ona uyma; secde et ve Rabbine yaklaş.

Sureler Ana Sayfa Sonraki SureAna Sayfa