97) Sūrat Al-Qadr

Printed format

97)

'Innā 'Anzalnāhu Fī Laylati Al-Qadri

097001.Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.

Wa Mā 'Adrāka Mā Laylatu Al-Qadri

097002.Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin!

Laylatu Al-Qadri Khayrun Min 'Alfi Shahrin

097003.Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Tanazzalu Al-Malā'ikatu Wa Ar-Rūĥu Fīhā Bi'idhni Rabbihim Min Kulli 'Amrin

097004.Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş içininer de iner.

Salāmun Hiya Ĥattá Maţla`i Al-Fajri

097005.O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

Sureler Ana Sayfa Sonraki SureAna Sayfa