98) Sūrat Al-Bayyinah

Printed format

98)

Lam Yakuni Al-Ladhīna Kafarū Min 'Ahli Al-Kitābi Wa Al-Mushrikīna Munfakkīna Ĥattá Ta'tiyahumu Al-Bayyinahu

098001.Kitap ehlinden inkâr edenler ile Allah’a ortak koşanlar, kendilerineapaçık delil gelinceye kadar (küfürden) ayrılacak değillerdi.

Rasūlun Mina Allāhi Yatlū Şuĥufāan Muţahharahan

098002.Bu delil, tertemiz sahifeleri okuyan, Allah tarafından gönderilen birpeygamberdir.

Fīhā Kutubun Qayyimahun

098003.O sahifelerde dosdoğru hükümler vardır.

Wa Mā Tafarraqa Al-Ladhīna 'Ū Al-Kitāba 'Illā Min Ba`di Mā Jā'at/humu Al-Bayyinahu

098004.Kendilerine kitap verilenler, ancak kendilerine o apaçık delil geldiktensonra ayrılığa düştüler.

Wa Mā 'Umirū 'Illā Liya`budū Allāha Mukhlişīna Lahu Ad-Dīna Ĥunafā'a Wa Yuqīmū Aş-Şalāata Wa Yu'utū Az-Zakāata Wa Dhalika Dīnu Al-Qayyimahi

098005.Halbuki onlara, ancak dini Allah’a has kılarak, hakka yönelen kimselerolarak O’na kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleriemredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir.

'Inna Al-Ladhīna Kafarū Min 'Ahli Al-Kitābi Wa Al-Mushrikīna Fī Nāri Jahannama Khālidīna Fīhā 'Ūlā'ika Hum Sharru Al-Barīyahi

098006.Şüphesiz, inkâr eden kitap ehli ile Allah'a ortak koşanlar, içinde ebedikalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratıkların enkötüsüdürler.

'Inna Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti 'Ūlā'ika Hum Khayru Al-Barīyahi

098007.Şüphesiz, iman edip, salih ameller işleyenler var ya; işte onlaryaratıkların en hayırlısıdırlar.

Jazā'uuhum `Inda Rabbihim Jannātu `Adnin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā 'Abadāan Rađiya Allāhu `Anhum Wa Rađū `Anhu Dhālika Liman Khashiya Rabbahu

098008.Rableri katında onların mükafatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerindeebedi kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlarda Allah’tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rablerine derin saygıduyanlara mahsustur.

Sureler Ana Sayfa Sonraki SureAna Sayfa