106) Sūrat Quraysh

Printed format

106)

Li'īlāfi Qurayshin

106001,2,3,4.Kureyş’i ısındırıp alıştırdığı; onları kışın (Yemen’e) ve yazın(Şam’a) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de,kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan buevin (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsin.

'Īlāfihim Riĥlata Ash-Shitā'i Wa Aş-Şayfi

106002.

Falya`budū Rabba Hādhā Al-Bayti

106003.

Al-Ladhī 'Aţ`amahum Min Jū`in Wa 'Āmanahum Min Khawfin

106004.

Sureler Ana Sayfa Sonraki SureAna Sayfa