110) Sūrat An-Naşr

Printed format

110)

'Idhā Jā'a Naşru Allāhi Wa Al-Fatĥu

110001,2,3.Allah’ın yardımı ve fetih (Mekke fethi) geldiğinde ve insanlarınbölük bölük Allah’ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederektespihte bulun ve O’ndan bağışlama dile. Çünkü O tövbeleri çok kabuledendir.

Wa Ra'ayta An-Nāsa Yadkhulūna Fī Dīni Allāhi 'Afwājāan

110002.

Fasabbiĥ Biĥamdi Rabbika Wa Astaghfirhu 'Innahu Kāna Tawwābāan

110003.

Sureler Ana Sayfa Sonraki SureAna Sayfa