112) Sūrat Al-'Ikhlāş

Printed format

112)

Qul Huwa Allāhu 'Aĥadun

112001.De ki: “O, Allah’tır, bir tektir.”

Allāhu Aş-Şamadu

112002.“Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaçdeğildir.)”

Lam Yalid Wa Lam Yūlad

112003.Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi dedoğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir).”

Walam Yakun Lahu Kufuwan 'Aĥadun

112004.“Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.”

Sureler Ana Sayfa Sonraki SureAna Sayfa