113) Sūrat Al-Falaq

Printed format

113)

Qul 'A`ūdhu Birabbi Al-Falaqi

113001,2,3,4,5.De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zamangecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiğizaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.”

Min Sharri Mā Khalaqa

113002.

Wa Min Sharri Ghāsiqin 'Idhā Waqaba

113003.

Wa Min Sharri An-Naffāthāti Fī Al-`Uqadi

113004.

Wa Min Sharri Ĥāsidin 'Idhā Ĥasada

113005.

Sureler Ana Sayfa Sonraki SureAna Sayfa