HOME

Cüz 12, Sayfa 234, Hud Suresi, Ayetler: 118-123 ve
Yusuf Suresi Ayetler: 1-4


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 11:118 - Eğer Rabbin dileseydi elbette bütün insanları tek bir ümmet yapardı. Halbuki yine de ihtilaf edip duracaklardı.

Elmalılı 11:119 - Ancak Rabbinin rahmetle yarlığadığı kimseler başka. Onun içindir ki, onları yarattı. Ve Rabbinin "Andolsun ki cehennemi cinlerden ve insanlardan tamamen dolduracağım" sözü böylece tamam oldu.

Elmalılı 11:120- Peygamberlere ait haberlerden kalbini yatıştıracak olanlardan her türlüsünü sana kıssa olarak anlatıyoruz. Bunda da sana bir hakikat, müminlere de bir öğüt ve ibret gelmiştir.

Elmalılı 11:121 - İmana gelmeyen o kâfirlere de ki: "Elinizden geleni geri koymayın! Biz de yapacağımızı yapacağız."

Elmalılı 11:122 - Siz bekleyin görün, biz de bekleyip göreceğiz.

Elmalılı 11:123 - Göklerin ve yerin gaybını bilmek yalnızca Allah'a mahsustur. Her iş O'na döndürülür. Sen yalnızca O'na ibadet et ve yalnızca O'na dayan. Rabbin yaptıklarınızın hiçbirinden gafil değildir.

YUSUF Suresi

Elmalılı 12:1 - Elif, Lâm, Râ. İşte bunlar sana o açık seçik kitabın âyetleridir.

Elmalılı 12:2 - Muhakkak ki, biz onu anlayasınız diye Arapça bir kitap olarak indirdik.

Elmalılı 12:3 - Sana bu Kur'ân'ı vahyetmekle biz, sana kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Gerçek şu ki, daha önce senin bundan hiç haberin yoktu.

Elmalılı 12:4 - Hani bir vakitler Yusuf, babasına demişti ki: "Babacığım, ben rüyada onbir yıldızla güneşi ve ayı bana secde ederken gördüm."