HOME

Cüz 21, Sayfa 410, Lokmân Suresi, Ayetler: 1-11


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 31:1 - Elif, Lâm, Mîm.

Elmalılı 31:2 - Bunlar, o hikmetli kitabın âyetleridir.

Elmalılı 31:3 - O, güzellik ve iyilik yapanlar için bir hidayet ve rahmettir.

Elmalılı 31:4 - Onlar, namazı kılarlar, zekatı verirler, âhirete de kesin olarak inanırlar.

Elmalılı 31:5 - İşte bunlar, Rableri tarafından bir hidayet üzeredirler. Kurtuluşa erecek olanlar da işte onlardır.

Elmalılı 31:6 - Bayağı insanlardan kimi de vardır ki, bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve onu eğlence yerine tutmak için laf eğlencesi (veya boş söz) satın alırlar. İşte onlar için aşağılayıcı bir azab vardır.

Elmalılı 31:7 - Onun karşısında âyetlerimiz okunduğu zaman da sanki onları işitmemiş, sanki kulaklarında bir ağırlık varmış gibi büyüklük taslayarak yüz çevirir. İşte onu, acı verecek bir azab ile müjdele.

Elmalılı 31:8 - Fakat iman edip de salih amel işleyenlere gelince, onlar için nimet cennetleri vardır.

Elmalılı 31:9 - Onlar orada ebedî olarak kalacaklardır. Bu, Allah'ın gerçek bir vaadidir. O, çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Elmalılı 31:10 - O, gökleri direksiz yarattı, onları görüyorsunuz. Yeryüzüne de sizi çalkalar diye ağır baskılar (sabit ve büyük dağlar) bıraktı ve orada herbir hayvandan üretti. Hem biz gökten bir su indirdik de orada her güzel çiftten (veya her hoş çeşitten) bitkiler yetiştirdik.

Elmalılı 31:11 - İşte bu, Allah'ın yarattığıdır. Haydi gösterin bana O'ndan başkaları ne yaratmıştır? Fakat o zalimler, apaçık bir sapıklık içindedirler.