HOME

Cüz 26, Sayfa 518, Kâf Suresi, Ayetler: 16-35


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 50:16 - Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız.

Elmalılı 50:17 - Onun sağında ve solunda oturmuş iki melek zabıt tutarken,

Elmalılı 50:18 - İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında (onu) gözetleyen, dediklerini zapteden bir melek hazır bulunmasın.

Elmalılı 50:19 - Ölüm sarhoşluğu gerçekten geldiğinde, "Ey insan! İşte bu senin öteden beri kaçtığın şeydir." denir.

Elmalılı 50:20 - Sur'a üfürülür, işte bu, tehdid(in gerçekleşme) günüdür.

Elmalılı 50:21 - Her can, kendisiyle beraber bir sevk memuru ve bir şahid bulunduğu halde gelir.

Elmalılı 50:22 - (Allah ona) "Andolsun sen bundan gaflet içinde idin. Şimdi senden gaflet perdesini kaldırdık. Bugün artık gözün keskindir." der.

Elmalılı 50:23 - Beraberindeki melek "işte yanımdaki hazır" der.

Elmalılı 50:24 - (Allah iki meleğe buyurur ki:) "Haydi ikiniz, atın cehenneme her inatçı nankörü!

Elmalılı 50:25 - İyiliklere (sürekli) engel olan, saldırgan, şüpheciyi.

Elmalılı 50:26 - O ki Allah'ın yanında başka ilâh edinmiştir. Haydi ikiniz birlikte onu şiddetli azaba atın."

Elmalılı 50:27 - Yanındaki arkadaşı (şeytan) der ki: "Rabbimiz! Ben onu azdırmadım. Fakat kendisi derin bir sapıklık içindeydi".

Elmalılı 50:28 - Allah buyurur ki: "Huzurumda çekişmeyin! Ben size daha önce uyarıcı göndermiştim."

Elmalılı 50:29 - Benim huzurumda söz değiştirilmez. Ve ben kullara asla zulmedici değilim.

Elmalılı 50:30 - Biz O gün cehenneme: "Doldun mu?" diyeceğiz. O da: "Daha fazla var mı?" diyecektir.

Elmalılı 50:31 - Cennet de kötülükten sakınanlara yaklaştırılır. Zaten uzak değildir.

Elmalılı 50:32-33 - Onlara denir ki: "İşte size vaad edilen bu cennet, Allah'a yönelen, O'nun emirlerine riayet eden, görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan ve O'na yönelen bir kalple gelenlere mahsustur.

Elmalılı 50:34 - "Şimdi selam ve selametle oraya girin. İşte sonsuzluk günü budur."

Elmalılı 50:35 - Orada onlara ne isterlerse vardır. Katımızda daha fazlası da vardır.