HOME

Cüz 9, Sayfa 163, A'raf Suresi, Ayetler: 105-120


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 7:105 - Allah'a karşı ilk görevim, hak olandan başka bir şey söylemememdir. Gerçekten ben size Rabbinizden bir mucize getirdim, artık İsrailoğullarını benimle gönder.

Elmalılı 7:106 - Firavun: "Eğer bir mucize getirdiysen ve eğer doğru söyleyenlerden isen onu göster" dedi.

Elmalılı 7:107 - Bunun üzerine Musa, asâsını yere bırakıverdi, o da birdenbire kocaman bir ejderha kesiliverdi.

Elmalılı 7:108 - Ve Musa elini koynundan çıkarıverdi, eli bembeyaz olmuş, bakanların gözünü kamaştırıyordu.

Elmalılı 7:109 - Firavun'un kavminden ileri gelenler, "Muhakkak bu çok bilgili bir sihirbazdır." dediler.

Elmalılı 7:110 - O, sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. (Firavun): "O halde siz ne diyorsunuz?" dedi.

Elmalılı 7:111 - Onlar da "onu ve kardeşini beklet, şehirlere de toplayıcılar gönder." dediler.

Elmalılı 7:112 - "Bütün bilgiç sihirbazları sana getirsinler."

Elmalılı 7:113 - O sihirbazlar Firavun'a geldiler: "Galip gelirsek bize muhakkak mükâfat var değil mi?" dediler.

Elmalılı 7:114 - "Evet" dedi (Firavun), "Üstelik o zaman benim yakınlarımdan olacaksınız."

Elmalılı 7:115 - Sihirbazlar, Musa'ya: "Ey Musa! Önce sen mi hünerini ortaya koyacaksın, yoksa biz mi?" dediler.

Elmalılı 7:116 - Musa, "Siz atın" dedi. Atacaklarını atınca herkesin gözünü büyülediler ve onları dehşete düşürdüler. Doğrusu büyük bir sihir gösterdiler.

Elmalılı 7:117 - Biz de Musa'ya "Sen de asânı bırakıver." diye vahyettik. Birdenbire asâ, onların bütün uydurduklarını yakalayıp yutuverdi.

Elmalılı 7:118 - Artık hakikat ortaya çıkmış ve onların bütün yaptıkları boşa gitmişti.

Elmalılı 7:119 - Orada mağlup olmuş ve küçük düşmüşlerdi.

Elmalılı 7:120 - Sihirbazlar hep birden secdeye kapandılar.