| Ayet Ayet Kuran-ı Kerim Oku | Kurani Kerim Dinle |
| Sayfa Sayfa Kurani Kerim Oku | Dini Oyun Oyna |
| Sure Sure Kurani Kerim OKU |
» Kurani Kerim 341.Sayfa 18.Cuz 23.Sure Mu'minun (Gafir) Suresi Ayet 1-17

Sonraki Sayfaya GecKurani Kerim Ana Sayfaya GitOnceki Sayfaya Git

Sayfayi Dinlemek için Play a basin

Arapca Metin:Font = 20px - 30px - 40px - 50px
الجزء الثامن عشر
سورة المؤمنون (23) ص 341
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ {1} الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ {2} وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ {3} وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ {4} وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ {5} إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ {6} فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {7} وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ {8} وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ {9} أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ {10} الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {11} وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ {12} ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ {13} ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ {14} ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ {15} ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ {16} وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ {17} سورة المؤمنون (23) ص
Turkçe Turkish: 10px - 15px - 25px - 30px
Rahman ve rahîm olan Allah'ın adıyla Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir; (1) Onlar ki, namazlarında huşû içindedir ler; (2) Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler; (3) Onlar ki, zekâtı verirler; (4) Ve onlar ki, iffetlerini korurlar; (5) Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu (cariyeleri) hariç. (Bunlarla ilişkilerden dolayı) kınanmış değillerdir. (6) Şu halde, kim bunun ötesine gitmek isterse, işte bunlar, haddi aşan kimselerdir. (7) Yine onlar (o müminler) ki, emanetlerine ve ahidlerine riayet ederler; (8) Ve onlar ki, namazlarına devam ederler. (9) İşte, asıl bunlar vâris olacaklardır; (10) (Evet) Firdevs`e vâris olan bu kimseler, orada ebedi kalıcıdırlar. (11) Andolsun biz insanı, çamurdan (süzülüp çıkarılmış) bir özden yarattık. (12) Sonra onu sağlam bir karargâhta nutfe haline getirdik. (13) Sonra nutfeyi alaka (aşılanmış yumurta) yaptık. Peşinden, alakayı, bir parçacık et haline soktuk; bu bir parçacık eti kemiklere (iskelete) çevirdik; bu kemikleri etle kapladık. Sonra onu başka bir yaratışla insan haline getirdik. Yapıp-yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir. (14) Sonra, muhakkak ki siz, bunun ardından elbet öleceksiniz. (15) Sonra da şüphesiz, sizler kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. (16) Andolsun biz, sizin üstünüzde yedi yol yarattık. Biz yaratmaktan habersiz değiliz. (17)
Almanca Deutsch: 10px - 15px - 25px - 30px
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen! Wahrlich, erfolgreich sind die Gläubigen, (1) die in ihren Gebeten voller Demut sind, (2) und die sich von allem leeren Gerede fernhalten, (3) und die die Zakah entrichten (4) und ihre Schamteile bewahren; (5) außer gegenüber ihren Gattinnen oder denen, die sie von Rechts wegen besitzen; denn dann sind sie nicht zu tadeln. (6) Diejenigen aber, die darüber hinaus etwas begehren, sind Übertreter. (7) Und diejenigen, die das ihnen anvertraute Gut und ihre Verpflichtung hüten, (8) und die ihre Gebete einhalten- (9) dies sind die Erben, (10) die Al-Firdaus erben werden. Auf ewig werden sie darin verweilen. (11) Und wahrlich, Wir erschufen den Menschen aus einer Substanz aus Lehm. (12) Alsdann setzten Wir ihn als Samentropfen an eine sichere Ruhestätte. (13) Dann bildeten Wir den Tropfen zu einem Blutklumpen; dann bildeten Wir den Blutklumpen zu einem Fleischklumpen; dann bildeten Wir aus dem Fleischklumpen Knochen; dann bekleideten Wir die Knochen mit Fleisch; dann entwickelten Wir es zu einer anderen Schöpfung. So sei denn Allah gepriesen, der beste Schöpfer. (14) Dann, danach, werdet ihr mit Gewißheit sterben. (15) Dann werdet ihr am Tage der Auferstehung erweckt werden. (16) Und Wir haben wahrlich über euch sieben Himmelssphären geschaffen, und nie sind Wir gegen die Schöpfung unachtsam gewesen. (17)
ingilizce Eng Dr. Mohsin: 10px - 15px - 25px - 30px
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful Successful indeed are the believers. (1) Those who offer their Salât (prayers) with all solemnity and full submissiveness. (2) And those who turn away from Al-Laghw (dirty, false, evil vain talk, falsehood, and all that Allâh has forbidden). (3) And those who pay the Zakât. (4) And those who guard their chastity (i.e. private parts, from illegal sexual acts). (5) Except from their wives or (slaves) that their right hands possess, - for then, they are free from blame; (6) But whoever seeks beyond that, then those are the transgressors; (7) Those who are faithfully true to their Amanât (all the duties which Allâh has ordained, honesty, moral responsibility and trusts)[] and to their covenants; (8) And those who strictly guard their (five compulsory congregational) Salawât (prayers) (at their fixed stated hours).[] (9) These are indeed the inheritors. (10) Who shall inherit the Firdaus (Paradise). They shall dwell therein forever. (11) And indeed We created man (Adam) out of an extract of clay (water and earth). (12) Thereafter We made him (the offspring of Adam) as a Nutfah (mixed drops of the male and female sexual discharge and lodged it) in a safe lodging (womb of the woman). (13) Then We made the Nutfah into a clot (a piece of thick coagulated blood), then We made the clot into a little lump of flesh, then We made out of that little lump of flesh bones, then We clothed the bones with flesh, and then We brought it forth as another creation. So Blessed is Allâh, the Best of creators.[] (14) After that, surely, you will die. (15) Then (again), surely, you will be resurrected on the Day of Resurrection. (16) And indeed We have created above you seven heavens (one over the other), and We are never unaware of the creation. (17)
ingilizce Eng Yusuf Ali: 10px - 15px - 25px - 30px
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful The Believers must (eventually) win through (1) Those who humble themselves in their prayers; (2) Who avoid vain talk; (3) Who are active in deeds of charity; (4) Who abstain from sex, (5) Except with those joined to them in the marriage bond, or (the captives) whom their right hands possess― for (in their case) they are free from blame, (6) But those whose desires exceed those limits are transgressors― (7) Those who faithfully observe their Trusts and their covenants; (8) And who (strictly) guard their prayers (9) Those will be the heirs (10) Who will inherit Paradise: they will dwell therein (forever). (11) Man We did create from a quintessence (of clay); (12) Then We placed him as (a drop of) sperm in a place of rest firmly fixed; (13) Then We made the sperm into a clot of congealed blood; then of that clot We made a (foetus) lump; then We made out of that lump bones and clothed the bones with flesh; then We developed out of it another creature: so blessed be Allah, the Best to create! (14) After that at length ye will die. (15) Again, on the Day of Judgment, will ye be raised up. (16) And We have made, above you seven tracts; and We are never unmindful of (Our) Creation. (17)
French Fransizca: 10px - 15px - 25px - 30px
Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux Bienheureux sont certes les croyants(2), (1) ceux qui sont humbles dans leur Ṣalāt, (2) qui se détournent des futilités, (3) qui s’acquittent de la Zakāt, (4) et qui préservent leurs sexes [de tout rapport], (5) si ce n’est qu’avec leurs épouses ou les esclaves qu’ils possèdent(3), car là vraiment, on ne peut les blâmer; (6) alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs; (7) et qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honorent leurs engagements, (8) et qui observent strictement leur Ṣalāt. (9) Ce sont eux les héritiers, (10) qui hériteront le Paradis pour y demeurer éternellement. (11) Nous avons certes créé l’homme d’un extrait d’argile. (12) puis Nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. (13) Ensuite, Nous avons fait du sperme une adhérence; et de l’adhérence Nous avons créé un embryon; puis, de cet embryon Nous avons créé des os et Nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, Nous l’avons transformé en une tout autre création. Gloire à Allah le Meilleur des créateurs! (14) Et puis, après cela vous mourrez. (15) Et puis au Jour de la Résurrection vous serez ressuscités. (16) Nous avons créé, au-dessus de vous, sept cieux. Et Nous ne sommes pas inattentifs à la création. (17)
Endonezya indonesian: 10px - 15px - 25px - 30px
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (1) [yaitu] orang-orang yang khusyu’ dalam shalatnya, (2) dan orang-orang yang menjauhkan diri dari [perbuatan dan perkataan] yang tiada berguna, (3) dan orang-orang yang menunaikan zakat, (4) dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, (5) kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; [1] maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. (6) Barangsiapa mencari yang di balik itu [2] maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (7) Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat [yang dipikulnya] dan janjinya, (8) dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. (9) Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, (10) [ya’ni] yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. (11) Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati [berasal] dari tanah. (12) Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani [yang disimpan] dalam tempat yang kokoh [rahim]. (13) Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang [berbentuk] lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik. (14) Kemudian, sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. (15) Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan [dari kuburmu] di hari kiamat. (16) Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan di atas kamu tujuh buah jalan [tujuh buah langit] dan Kami tidaklah lengah terhadap ciptaan [Kami]. (17)
Malezya Malaysian: 10px - 15px - 25px - 30px
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. (1) Iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya. (2) Dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. (3) Dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya (dengan menunaikan zakat harta itu). (4) Dan mereka yang menjaga kehormatannya. (5) Kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya maka sesungguhnya mereka tidak tercela. (6) Kemudian, sesiapa yang mengingini selain dari yang demikian, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas. (7) Dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya. (8) Dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya. (9) Mereka itulah orang-orang yang berhak mewarisi. (10) Yang akan mewarisi Syurga Firdaus; mereka kekal di dalamnya. (11) Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari pati (yang berasal) dari tanah. (12) Kemudian Kami jadikan "pati" itu (setitis) air benih pada penetapan yang kukuh. (13) Kemudian Kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku lalu Kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging; kemudian Kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang; kemudian Kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu Kami bentuk ia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik Pencipta. (14) Kemudian, sesungguhnya kamu sesudah itu akan mati. (15) Kemudian sesungguhnya kamu akan dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat. (16) Dan demi sesungguhnya, Kami telah menciptakan tujuh jalan di atas kamu dan Kami pula tidak lalai daripada (menyediakan keperluan) makhluk-makhluk Kami. (17)
Spanish ispanya: 10px - 15px - 25px - 30px
En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo Habrán triunfado los creyentes. (1) Aquéllos que en su salat están presentes y se humillan. (2) Los que de la frivolidad se apartan. (3) Los que hacen efectivo el zakat. (4) Y preservan sus partes privadas, (5) excepto con sus esposas o las que poseeen sus diestras, en cuyo caso no son censurables. (6) Pero quien busque algo más allá de eso... Esos son los transgresores. (7) Y aquéllos que con lo que se les confía y de sus compromisos son cumplidores. (8) Y los que cumplen sus oraciones*. (9) Ellos son los herederos, (10) que heredarán el Firdaus, donde serán inmortales. (11) En verdad creamos al hombre de una esencia extraída del barro. (12) Luego hicimos que fuera una gota de esperma dentro de un receptáculo seguro. (13) Luego transformamos la gota de esperma creando un coágulo de sangre y el coágulo de sangre creando un trozo de carne y el trozo de carne en huesos que revestimos de carne haciendo de ello otra criatura.Bendito sea Allah, el mejor de los creadores. (14) Y luego, después de eso, tendréis que morir. (15) Después, el Día del Levantamiento, seréis devueltos a la vida. (16) Y hemos creado por encima de vosotros siete vías.No estamos descuidados de la Creación. (17)HafizEfendi.Com değişik dillerde kurani kerimi okumanizi sağlar.Sayfa Sayfa hatim okumanizda yardımcı sesli ve mealli olarak hazirlanmıştır.Bu sayfada okunan her harfden Peygamberimizin Mubarek Ruhu saadetleri için , ehli beytinin ashabi kiramın ruhları için tabiinin etbauttabiinin ruhları için peygamberler silsilesinin ervahi tayyibeleri için Ebubekir siddik efendimizden günümüze kadar gelmiş geçmiş bütün sadati kiram hazerati için Sami efendi ve Musa efendilerin ruhları için Muhterem Ustadımız Osman Nuri Topbaş Hoca efendinin ruhaniyeti için okuyanların gelmiş geçmişlerin ruhları için Bilhassa Allah Rizasi için EL FatiHa Es Salavat

HafizEfendi.Com sitesi ziyaretçilerine ayetlerde yer alan kelimelerin tek tek Türkçe anlamlarını da sunarak, Kur'an da yer almayan bidatlerin nasıl meallerde yer aldığını göstermek ve ziyaretçilerin Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamalarına vesile olmak amaçları ile hazırlanmıştır.
Telif bilgisi : Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve döküman kaynak gösterilerek veya göstermeksizin kullanılabilir.
  Anasayfa    Bize ulaşın