Kâbe imamı Su'ud As-Shuraym' ın Kur'an-ı Kerim' den okuduğu sureleri,
siz Arapçasını okurken her surenin kendi sayfasında dinleyedebilirsiniz.

 

 


Sûre No
 
Sûre Adı Ayet Sayısı Cüz Sayfa

İndiği Yer

001

Fatiha
الفاتحة

7 1 0 Mekke
002

Bakara
البقرة

286 1 1 Medine
003

Al-i İmran
ال عمران

200 3 49 Medine
004

Nisa
النساء

176 4 76 Medine
005

Maide
المائدة

120 6 105 Medine (3.âyet Mekke)
006

Enam
الانعام

165 7 127 Mekke
007

Araf
الاعراف

206 8 150 Mekke
008

Enfal
الانفال

75 9 176 30,36. âyetler Mekke, diğerleri Medine
009

Tevbe
التوبة

129 10 186 128,129. âyetler Mekke, diğerleri Medine
010

Yunus
يونس

109 11 207 40,94,95,96. âyetler Medine, diğerleri Mekke
011

Hud
هود

123 11 220 12,17,114. âyetler Medine, diğerleri Mekke
012

Yusuf
يوسف

111 12 234 1,2,3. âyetler Medine, diğerleri Mekke
013

Ra'd
الرعد

43 13 248 Mekke
014

İbrahim ابراهيم

52 13 254 28,29. âyetler Medine, diğerleri Mekke
015

Hicr
الحجر

99 14 261 87'si Medine, diğerleri Mekke
016

Nahl
النحل

128 14 266 126,127,128. âyetler Medine, diğerleri Mekke
017

İsra
الاسراء

111 15 281 Mekke
018

Kehf
الكهف

110 15 292 Mekke (28.ayet Medine)
019

Meryem
مريم

98 16 304 Mekke (58. ve/veya 71. âyet Medine)
020 Taha
طه
135 16 311 Mekke
021 Enbiya
الانبياء
112 17 321 Mekke
022 Hacc
الحج
78 17 331 Medine
023 Mu'minun المؤمنون 118 18 341 Mekke
024 Nur
النور
64 18 349 Medine
025 Furkan
الفرقان
77 18 358 68,69,70. âyetler Medine, diğerleri Mekke
026 Şuara
الشعراء
227 19 366 224,225,226,227. âyetleri Medine, diğerleri Mekke
027 Neml
النمل
93 19 376 Mekke
028 Kasas
القصص
88 20 384 Mekke
029 Ankebut العنكبوت 69 20 395 Mekke
030 Rum
الروم
60 21 403 Mekke
031 Lokman
لقمان
34 21 410 27,28,29. âyetleri Medine, diğerleri Mekke
032 Secde
السجدة
30 21 414 18,19,20. âyetleri Medine, diğerleri Mekke
033 Ahzab
الاحزاب
73 21 417 Medine
034 Sebe
سبأ
54 22 427 Mekke (6.âyet Medine)
035 Fatır
فاطر
45 22 433 Mekke
036 Yasin
يس
83 22 439 Mekke
037 Saffat
الصافات
182 23 445 Mekke
038 Sad
ص
88 23 452 Mekke
039 Zümer
الزمر
75 23 457 53,55. âyetler Medine, diğerleri Mekke
040 Mü'min
غافر
85 24 466 53,55. âyetler Medine, diğerleri Mekke
041 Fussilet
فصلت
54 24 476 Mekke
042 Şura
الشورى
53 25 482 53,55. âyetler Medine, diğerleri Mekke
043 Zuhruf
الزخرف
89 25 488 Mekke
044 Duhan
الدخان
59 25 495 Mekke
045 Casiye
الجاثية
37 25 498 Mekke
046 Ahkaf
الاحقاف
35 26 501 Mekke
047 Muhammed محمد 38 26 506 Medine
048 Fetih
الفتح
29 26 510 Medine (Mekke-Medine arası da olabilir)
049 Hucurat الحجرات 18 26 514 Medine
050 Kaf
ق
45 26 517 Mekke
051 Zariyat
الذاريات
60 26 519 Mekke
052 Tur
الطور
49 27 522 Mekke
053 Necm
النجم
62 27 525 Mekke
054 Kamer
القمر
55 27 527 Mekke
055 Rahman الرحمن 78 27 530 Mekke
056 Vakıa
الواقعة
96 27 533 Mekke
057 Hadid
الحديد
29 27 536 Medine
058 Mücadele المجادلة 22 28 541 Medine
059 Haşr
الحشر
24 28 544 Medine
060 Mümtehine الممتحنة 13 28 548 Medine
061 Saff
الصف
14 28 550 Medine
062 Cum'a
الجمعة
11 28 552 Medine
063 Münafikun المنافقون 11 28 553 Medine
064 Tegabun التغابن 18 28 555 Medine
065 Talak
الطلاق
12 28 557 Medine
066 Tahrim
التحريم
12 28 559 Medine
067 Mülk
الملك
30 29 561 Mekke
068 Kalem
القلم
52 29 563 Mekke
069 Hakka
الحاقة
52 29 565 Mekke
070 Mearic
المعارج
44 29 567 Mekke
071 Nuh
نوح
28 29 569 Mekke
072 Cin
الجن
28 29 571 Mekke
073 Müzemmil المزمل 20 29 573 10,11,20. âyetleri Medine, diğerleri Mekke
074 Müddessir المدثر 56 29 574 Mekke
075 Kıyamet القيامة 40 29 576 Mekke
076 İnsan(Dehr)
 
الانسان
31 29 577 Mekke veya Medine
077 Mürselat المرسلات 50 29 579 Mekke
078 Nebe
النبا
40 30 581 Mekke
079 Nazi'at النازعات 46 30 582 Mekke
080 Abese
عبس
42 30 584 Mekke
081 Tekvir
التكوير
29 30 585 Mekke
082 İnfitar
الانفطار
19 30 586 Mekke
083 Mut'affifin المطففين 36 30 587 Mekke
084 İnşikak الانشقاق 25 30 588 Mekke
085 Buruc
البروج
22 30 589 Mekke
086 Tarık
الطارق
17 30 590 Mekke
087 A'la
الاعلى
19 30 591 Mekke
088 Gasiye
الغاشية
26 30 591 Mekke
089 Fecr
الفجر
30 30 592 Mekke
090 Beled
البلد
20 30 593 Mekke
091 Şems
الشمس
15 30 594 Mekke
092 Leyl
الليل
21 30 595 Mekke
093 Duha
الضحى
11 30 595 Mekke
094 İnşirah الانشراح 8 30 596 Mekke
095 Tin
التين
8 30 596 Mekke
096 Alak
العلق
19 30 597 Mekke
097 Kadir
القدر
5 30 598 Mekke
098 Beyyine
البينة
8 30 598 Medine
099 Zilzal
الزلزلة
8 30 599 Medine
100 Adiyat
العاديات
11 30 599 Mekke
101 Karia
القارعة
11 30 600 Mekke
102 Tekasur
التكاثر
8 30 600 Mekke
103 Asr
العصر
3 30 601 Mekke
104 Hümeze
الهمزة
9 30 601 Mekke
105 Fil
الفيل
5 30 601 Mekke
106 Kureyş
قريش
4 30 602 Mekke
107 Maun
الماعون
7 30 602 Mekke
108 Kevser
الكوثر
3 30 602 Mekke
109 Kafirun الكافرون 6 30 603 Mekke
110 Nasr
النصر
3 30 603 Medine
111 Tebbet(Mesed) المسد 5 30 603 Mekke
112 İhlas
الاخلاص
4 30 604 Mekke
113 Felak
الفلق
5 30 604 Medine
114 Nas
الناس
6 30 604 Medine
 

 

 

 
اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
''Eshedü en lâ ilâhe illallâh ve eshedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh''

Manası: Ben şehadet ederim ki, Allâh' dan başka ilâh yoktur.
Yine şehadet ederim ki, Muhammed Aleyhisselâm onun kulu ve resûlüdür.