HOME

Cüz 1, Sayfa 1, Fatiha Suresi, Ayetler: 1-7; Bekara Suresi Ayetler: 1-5


Fatiha

Elmalılı 1:1 - Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

Elmalılı 1:2 - Hamd o âlemlerin Rabbi,

Elmalılı 1:3 - O Rahmân ve Rahim,

Elmalılı 1:4 - O, din gününün maliki Allah'ın.

Elmalılı 1:5 - Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. (Ya Rab!).

Elmalılı 1:6 - Hidayet eyle bizi doğru yola,

Elmalılı 1:7 - O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.

Bekara

Elmalılı 2:1 - (Elif, Lâm, Mîm.)

Elmalılı 2:2 - İşte o kitap, bunda şüphe yok, müttakiler (kötülükten korunacaklar) için hidayettir.

Elmalılı 2:3 - Onlar ki gaybe iman edip namazı dürüst kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah yolunda) harcarlar.

Elmalılı 2:4 - Ve onlar ki hem sana indirilene iman ederler, hem senden önce indirilene. Ahirete de bunlar kesinlikle iman ederler.

Elmalılı 2:5 - Bunlar, işte Rabblerinden bir hidayet üzerindedirler ve bunlar işte felaha erenlerdir.