HOME

Cüz 25, Sayfa 496, Duhân Suresi, Ayetler: 19-39


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 44:19 - Allah'a karşı üstünlük taslamayın. Şüphesiz ki ben size apaçık bir delil getiriyorum.

Elmalılı 44:20 - Gerçekten ben, beni taşlamanızdan dolayı benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım.

Elmalılı 44:21 - Eğer siz bana iman etmezseniz hemen yanımdan uzaklaşın."

Elmalılı 44:22 - Musa: "Şüphesiz ki bunlar suçlu bir kavimdir." diyerek yardım etmesi için Rabbine yalvardı.

Elmalılı 44:23 - Allah buyurdu ki: "Kullarımı geceleyin yürüt. Çünkü siz takib edileceksiniz.

Elmalılı 44:24 - Karşıya geçince denizi olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar suda boğulacak bir ordudur."

Elmalılı 44:25 - Onlar neler bırakmışlardı, ne bahçeler, ne pınarlar!

Elmalılı 44:26 - Ne ekinler, ne güzel kaynaklar,

Elmalılı 44:27 - Ve içinde eğlenip durdukları nice nimetler ve refah!

Elmalılı 44:28 - İşte böylece biz onları başka bir kavme miras bıraktık.

Elmalılı 44:29 - Gök ve yer onların üzerine ağlamadı. Onlara mühlet de verilmedi.

Elmalılı 44:30 - Andolsun ki biz İsrailoğullarını o aşağılayıcı azabdan kurtardık.

Elmalılı 44:31 - Firavun'dan da kurtardık çünkü o üstünlük taslayıp haddi aşan bir zorbaydı.

Elmalılı 44:32 - Andolsun ki biz onları bilerek o zamanki alemlere üstün kıldık.

Elmalılı 44:33 - Biz onlara içinde apaçık bir imtihan bulunan mucizeler verdik.

Elmalılı 44:34 - Gerçekten şu kâfirler diyorlar ki:

Elmalılı 44:35 - "Bizim ilk ölümümüzden başka bir şey yoktur. Biz tekrar diriltilecek değiliz.

Elmalılı 44:36 - Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz babalarınızı bize getirin."

Elmalılı 44:37 - Onlar mı daha hayırlıdır, yoksa Tükba kavmi ile onlardan öncekiler mi? Biz onların hepsini de helak ettik. Çünkü onlar suçluydular.

Elmalılı 44:38 - Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.

Elmalılı 44:39 - Biz onları hak ve hikmetle yarattık. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.