HOME

Cüz 25, Sayfa 497, Duhân Suresi, Ayetler: 40-59


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 44:40 - Şüphesiz ki hakkı batıldan ayırd etme günü onların hepsinin bir araya toplanacağı gündür.

Elmalılı 44:41 - O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Onlara yardım da edilmez.

Elmalılı 44:42 - Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok merhamet edicidir.

Elmalılı 44:43 - Gerçekten zakkum ağacı,

Elmalılı 44:44 - Günahkârların yemeğidir.

Elmalılı 44:45 - O pota gibi karınlarda kaynar.

Elmalılı 44:46 - O, kızgın bir sıvının kaynaması gibidir.

Elmalılı 44:47 - Allah meleklere şöyle emreder. "Şunu tutun da Cehennem'in ortasına sürükleyin."

Elmalılı 44:48 - "Sonra onun başının üstüne kaynar su azabından dökün."

Elmalılı 44:49 - Ona şöyle denir! "Tat bakalım azabı! hani sen kendine göre çok güçlü ve çok üstündün.

Elmalılı 44:50 - İşte sizin inkâr edip durduğunuz şey budur."

Elmalılı 44:51 - Şüphesiz ki kötülükten sakınanlar güvenli bir makamdadırlar.

Elmalılı 44:52 - Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar.

Elmalılı 44:53 - Onlar ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyerek karşılıklı olarak otururlar.

Elmalılı 44:54 - İşte böyle, biz onları ayrıca iri siyah gözlü hurilerle evlendiririz.

Elmalılı 44:55 - Onlar orada güven içinde her çeşit meyveyi isteyebilirler.

Elmalılı 44:56 - Onlar orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur.

Elmalılı 44:57 - (Bunların hepsi) Rabbinden bir lütuf olarak (verilmiştir.) İşte büyük kurtuluş budur.

Elmalılı 44:58 - Biz Kur'ân'ı senin dilinle indirip kolaylaştırdık. Umulur ki onlar öğüt alırlar.

Elmalılı 44:59 - Artık sen onların başlarına gelecekleri bekle: Çünkü onlar da bekleyip durmaktadırlar.