HOME

Cüz 14, Sayfa 261, Hicr Suresi, Ayetler: 1-15


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Hicr Suresi

Elmalılı 15:1 - Elif, Lâm, Râ. Bunlar kitabın ve apaçık bir Kur'ân'ın âyetleridir.

Elmalılı 15:2 - Bir zaman gelecek ki inkâr edenler, keşke müslüman olsaydık temennisinde bulunacaklardır.

Elmalılı 15:3 - Onları bırak yesinler, içsinler, zevk alsınlar; arzu onları oyalasın ilerde bileceklerdir.

Elmalılı 15:4 - Biz hiçbir memleketi (Allah katında) bilinen bir zamanı olmaksızın helak etmedik.

Elmalılı 15:5 - Hiçbir millet, ecelinin önüne geçemez ve onu geciktiremez.

Elmalılı 15:6 - Dediler ki: "Ey kendisine Kur'ân indirilen (Muhammed)! Sen mutlaka bir mecnunsun."

Elmalılı 15:7 - "Eğer peygamberlik davanda doğru kimselerdensen, bize melekleri getirmeliydin."

Elmalılı 15:8 - Biz o melekleri ancak, hak ile indiririz. Ve indirildikleri vakit de onlara (kâfirlere) hiç mühlet verilmez.

Elmalılı 15:9 - Hiç şüphe yok ki, Kur'ân'ı biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız.

Elmalılı 15:10 - Andolsun, senden önceki milletler arasında da peygamberler gönderdik.

Elmalılı 15:11 - Onlara hiçbir peygamber gelmiyordu ki onunla alay etmiş olmasınlar.

Elmalılı 15:12 - Biz o küfrü suçluların kalbine işte böyle sokarız.

Elmalılı 15:13 - Kur'âna iman etmezler, halbuki öncekilerin sünneti (inanmadıkları için başlarına gelenler) gelip geçmiştir.

Elmalılı 15:14 - Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar,

Elmalılı 15:15 - "Gözlerimiz perdelendi, daha doğrusu bize büyü yapılmıştır" derler.