HOME

Cüz 14, Sayfa 266, Hicr Suresi, Ayetler: 91-99
ve
Nahl Suresi, Ayetler 1-6


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 15:91 - Onlar, Kur'ân'ın bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayarak onu kısım kısım böldüler.

Elmalılı 15:92 - 93 - Rabbin hakkı için biz, mutlaka onların hepsini yaptıklarından dolayı hesaba çekeceğiz.

Elmalılı 15:94 - Şimdi sen emrolunduğunu açıkça tebliğ et. Müşriklerden yüz çevir.

Elmalılı 15:95 - Muhakkak ki alay edenlere karşı biz sana yeteriz.

Elmalılı 15:96 - Onlar Allah ile birlikte başkasını ilâh edinenlerdir. Onlar yakında bileceklerdir.

Elmalılı 15:97 - Gerçekten biliriz ki, onların söylediklerine göğsün daralıyor.

Elmalılı 15:98 - O halde Rabbini hamd ile tesbih et. Ve secde edenlerden ol.

Elmalılı 15:99 - Ve sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.

Nahl Suresi

Elmalılı 16:1 - Allah'ın emri geldi, sakın onu acele edip istemeyiniz. Allah, müşriklerin koştukları ortaklardan münezzeh ve yücedir.

Elmalılı 16:2 - Kendi emrinden ruh (vahiy) ile melekleri, kullarından dilediği peygamberlere indirip şu gerçeği insanlara bildirin, buyuruyor: Benden başka hiçbir ilâh yoktur. Ancak benden korkun.

Elmalılı 16:3 - Allah gökleri ve yeri hikmeti ile yarattı. O, kâfirlerin ortak koştukları şeylerden çok yücedir.

Elmalılı 16:4 - O, insanı bir meniden (spermadan) yarattı. Bir de bakarsın ki o, Rabbine karşı apaçık bir düşmandır.

Elmalılı 16:5 - Hayvanları da O yarattı. Onlarda sizi ısıtacak şeyler ve birçok faydalar vardır. Ve siz onlardan bir kısmını da yersiniz.

Elmalılı 16:6 - O hayvanları, akşam vakti getirirken ve sabahleyin salarken, onlarda sizin için bir güzellik ve zevk vardır.