HOME

Cüz 14, Sayfa 265, Hicr Suresi, Ayetler: 71-90


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 15:71 - Lût şöyle dedi: "İşte kızlarım! Düşündüğünüzü yapacaksanız (onlarla evlenin).

Elmalılı 15:72 - Resulüm! Ömrüne yemin olsun ki gerçekten onlar, sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlardı.

Elmalılı 15:73 - Güneş doğarken o korkunç çığlık onları yakaladı.

Elmalılı 15:74 - Biz, onların şehirlerinin üstünü altına geçirdik ve üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık.

Elmalılı 15:75 - Gerçekten bunda, düşünen keskin anlayışlılar için ibretler vardır.

Elmalılı 15:76 - Hem o Lût kavminin bulunduğu şehir harabesi bir yol üzerinde bulunmaktadır.

Elmalılı 15:77 - Şüphesiz ki, bunda iman edenler için bir ibret vardır.

Elmalılı 15:78 - Eyke halkı da gerçekten zalimlerdi.

Elmalılı 15:79 - Biz Eyke halkından da intikâm aldık. İkisi de (Eyke ve Medyen) açık bir yol üzerindedir.

Elmalılı 15:80 - Şüphesiz ki, Hıcr halkı da peygamberleri yalanladılar.

Elmalılı 15:81 - Biz, onlara âyetlerimizi vermiştik de onlar, yüz çeviriyorlardı

Elmalılı 15:82 - Onlar, dağlardan emniyetli emniyetli evler yontuyorlardı.

Elmalılı 15:83 - Onları da sabahleyin korkunç bir çığlık yakaladı.

Elmalılı 15:84 - Kazanmakta oldukları şeyler, onlardan hiçbir zararı savmadı.

Elmalılı 15:85 - Biz gökleri, yeri ve aralarındaki varlıkları ancak hak ve hikmetle yarattık ve elbette ki, kıyamet kopacaktır. (Ey Peygamber!) Şimdi sen onlara yumuşak davran ve güzel muamele et.

Elmalılı 15:86 - Şüphesiz Rabbin kemaliyle yaratandır ve iyi bilendir.

Elmalılı 15:87 - Andolsun ki, biz sana tekrarlanan yedi âyeti (1:yı) ve yüce Kur'ân'ı verdik.

Elmalılı 15:88 - Sakın o kâfirlerden birtakımlarına verip de kendilerini zevklendirdiğimiz şeye (mal ve servete) heveslenip göz dikeyim deme. Onlardan dolayı üzülme. Müminlere merhamet kanatlarını indir.

Elmalılı 15:89 - De ki: "Şüphesiz ben apaçık bir uyarıcıyım."

Elmalılı 15:90 - (İnanmazsanız başınıza) tıpkı o taksimcilere (yahudi ve hıristiyanlara) indirdiğimiz azap gibi (bir azab inecektir).