HOME

Cüz 14, Sayfa 263, Hicr Suresi, Ayetler: 32-51


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 15:32 - Allah buyurdu ki: "Ey İblis! Ne oluyor sana da, secde edenlerle beraber olmuyorsun?"

Elmalılı 15:33 - İblis şöyle dedi: "Kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattığın bir insana secde edemezdim."

Elmalılı 15:34 - Allah şöyle buyurdu: "Öyle ise oradan çık! Sen, artık kovulmuş birisin."

Elmalılı 15:35 - "Kıyamet gününe kadar lanet senin üzerindedir."

Elmalılı 15:36 - İblis: "Rabbim! Öyle ise insanların kabirlerinden kaldırılacakları güne (kıyamete) kadar bana mühlet ver" dedi.

Elmalılı 15:37 - Allah buyurdu ki: "Sen mühlet verilenlerdensin."

Elmalılı 15:38 - "Allah katında bilinen vaktin gününe kadar..."

Elmalılı 15:39 - İblis şöyle dedi: "Rabbim! Beni saptırdığın için, mutlaka ben de yeryüzünde onlara günahları süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım!"

Elmalılı 15:40 - "Ancak içlerinden ihlaslı kulların müstesnâdır."

Elmalılı 15:41 - Allah şöyle buyurdu: "İşte bana ulaşan dosdoğru yol budur."

Elmalılı 15:42 - "Sana uyan azgınlardan başka, kullarımın üzerinde hiçbir nüfuzun yoktur."

Elmalılı 15:43 - "Şüphesiz ki onların hepsine vaad edilen yer cehennemdir."

Elmalılı 15:44 - "Cehennemin yedi kapısı vardır. O kapıların herbiri için birer grup ayrılmıştır."

Elmalılı 15:45 - Allahtan korkanlar, elbette cennetlerde ve pınarların başındadırlar.

Elmalılı 15:46 - Onlara: "Selametle güven içinde oraya girin" denir.

Elmalılı 15:47 - Biz o cennetliklerin kalblerindeki kinleri çıkarır atarız. Hepsi kardeşler olarak sevinç içinde karşılıklı koltuklara otururlar.

Elmalılı 15:48 - Orada kendilerine hiçbir yorgunluk gelmeyecek. Oradan çıkarılacak da değillerdir.

Elmalılı 15:49 - Kullarıma haber ver ki, gerçekten ben çok bağışlayıcı ve pek merhamet ediciyim.

Elmalılı 15:50 - Bununla beraber azabım da çok acıklı bir azabdır. Bunları geçmişten bazı örneklerle açıklamak üzere:

Elmalılı 15:51 - Hem o kullara, İbrahim'in misafirlerinden de haber ver.