HOME

Cüz 16, Sayfa 310, Meryem Suresi, Ayetler: 77-95


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 19:77 - Şimdi âyetlerimizi inkâr eden ve "Elbette bana mal ve evlat verilecektir." diyen adamı gördün mü?

Elmalılı 19:78 - O (kâfir), gaybı mı bildi? Yoksa Rahmân (olan Allah) katından bir söz mü aldı?

Elmalılı 19:79 - Hayır, asla öyle değil; biz onun söylediklerini yazacağız ve azabını çoğalttıkça çoğaltacağız.

Elmalılı 19:80 - O söylediği (mal ve evlat gibi) şeyleri de hep elinden alacağız ve o, tek başına bize gelecektir.

Elmalılı 19:81 - Onlar, kendilerine kuvvet ve şeref kazandırsın diye, Allah'dan başka ilâh edindiler.

Elmalılı 19:82 - Hayır, (zannettikleri gibi değil) tapındıkları ilâhlar onların ibadetlerini inkâr edecekler ve aleyhlerine dönüp düşman olacaklardır.

Elmalılı 19:83 - Görmedin mi? Biz şeytanları o kâfirler üzerine musallat ettik. Onları (günaha) kışkırtıp duruyorlar.

Elmalılı 19:84 - Öyleyse onların hemen azaba uğratılmalarını isteme. Biz onların (ecel) günlerini sayıyoruz.

Elmalılı 19:85 - O gün, takva sahiplerini, heyet olarak Rahmân'ın huzuruna toplayacağız.

Elmalılı 19:86 - Suçluları da susuz olarak cehenneme süreceğiz.

Elmalılı 19:87 - (O gün) Rahmân (olan Allah)'ın katında bir ahd almış olan kimseden başkaları şefaat etme hakkına sahip olamayacaklardır.

Elmalılı 19:88 - (Yahudilerle hıristiyanlar) "Rahmân, çocuk edindi" dediler.

Elmalılı 19:89 - Yemin olsun ki, siz çok çirkin bir şey söylediniz.

Elmalılı 19:90 - Az kalsın, söyledikleri sözden gökler çatlayacak, yer yarılacak ve dağlar parçalanıp dağılacaktı,

Elmalılı 19:91 - O Rahmân'a çocuk isnad ettiler diye...

Elmalılı 19:92 - Halbuki Rahmân'a çocuk edinmek yaraşmaz.

Elmalılı 19:93 - Göklerde ve yerde bulunan hiçbir kimse yoktur ki (kıyamet günü) Rahmân'ın huzuruna kul olarak çıkmasın.

Elmalılı 19:94 - And olsun ki Allah onların hepsini kuşatmış, kendilerini ve yaptıklarını bir bir saymıştır.

Elmalılı 19:95 - Kıyamet günü onların herbiri Allah'ın huzuruna tek başına çıkacaktır.