HOME

Cüz 16, Sayfa 312, Tâ-hâ Suresi, Ayetler: 13-37


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 20:13 - "Ben seni seçtim, şimdi (sana) vahyolunacak şeyleri dinle."

Elmalılı 20:14 - Şüphesiz ben Allah'ım, benden başka hiçbir ilâh yoktur. Onun için bana kulluk et ve beni anmak için namaz kıl.

Elmalılı 20:15 - Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Onun vaktini gizli tutuyorum ki, herkes yaptığının karşılığını görsün.

Elmalılı 20:16 - Sakın kıyamete inanmayıp, kendi heva ve hevesine uyan kimse seni, ona iman etmekten alıkoymasın; sonra helak olursun.

Elmalılı 20:17 - Ey Musa! Sağ elindeki nedir?

Elmalılı 20:18 - Musa dedi: "O benim asâm (değneğim) dır, ona dayanırım, onunla davarlarıma yaprak silkerim ve onda başka hacetlerim (faydalanacağım şeyler) de var"

Elmalılı 20:19 - Allah: "Ey Musa! onu (yere) bırak"dedi.

Elmalılı 20:20 - Musa da onu bıraktı, bir de ne görsün! o bir yılan olmuş koşuyor.

Elmalılı 20:21 - Allah buyurdu ki: "Tut onu, korkma; biz onu yine eski durumuna çevireceğiz"

Elmalılı 20:22 - "Bir de diğer bir mucize olmak üzere elini koynuna koy ki, kusursuz olarak bembeyaz çıksın."

Elmalılı 20:23 - "Bunları sana en büyük mucizelerimizden (bir kısmını) gösterelim diye yaptık."

Elmalılı 20:24 - "Firavun'a git, çünkü o hakikaten azdı."

Elmalılı 20:25 - Musa dedi ki: "Ey Rabbim! Benim göğsüme genişlik ver,

Elmalılı 20:26 - İşimi kolaylaştır,

Elmalılı 20:27 - Dilimden düğümü çöz

Elmalılı 20:28 - Ki, sözümü iyi anlasınlar.

Elmalılı 20:29 - Bir de bana ailemden bir vezir ver.

Elmalılı 20:30 - Kardeşim Harun'u (ver).

Elmalılı 20:31 - Onunla arkamı kuvvetlendir.

Elmalılı 20:32 - (Elçilik) işimde onu bana ortak et.

Elmalılı 20:33 - Ki seni çok tesbih edelim.

Elmalılı 20:34 - Seni çok analım.

Elmalılı 20:35 - Şüphe yok ki sen bizi görüp duruyorsun."

Elmalılı 20:36 - Allah buyurdu: "Ey Musa! Dilediğin (şeyler) sana verildi."

Elmalılı 20:37 - "And olsun biz, sana diğer bir defa daha ihsan etmiştik"