HOME

Cüz 18, Sayfa 341, Mu'minûn Suresi, Ayetler: 1-17


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 23:1 - Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir,

Elmalılı 23:2 - Onlar ki, namazlarında huşû içindedirler,

Elmalılı 23:3 - Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler,

Elmalılı 23:4 - Onlar ki, zekat (vazifelerini) yerine getirirler,

Elmalılı 23:5 - Ve onlar ki, iffetlerini korurlar,

Elmalılı 23:6 - Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu (cariyeleri) hariç. (Bunlarla ilişkilerinden dolayı) kınanmış değillerdir.

Elmalılı 23:7 - Şu halde, kim bunun ötesine gitmeyi isterse, işte bunlar , haddi aşan kimselerdir.

Elmalılı 23:8 - Yine onlar ki, emanetlerine ve ahidlerine riayet ederler,

Elmalılı 23:9 - Ve onlar ki, namazlarını muhafaza ederler,

Elmalılı 23:10 - İşte asıl onlar varislerdir.

Elmalılı 23:11 - Ki, Firdevs'e varis olan bu kimseler orada ebedî kalırlar.

Elmalılı 23:12 - And olsun biz insanı, çamurdan, bir sülâleden (süzülüp çıkarılmış çamurdan) yarattık.

Elmalılı 23:13 - Sonra onu emin ve sağlam bir karargahta (rahimde) nutfe (sperma) haline getirdik.

Elmalılı 23:14 - Sonra nutfeyi bir alaka (embrio) yarattık, derken o alakayı bir mudga (bir çiğnem et parçası halinde) yarattık, derken o mudgayı bir takım kemik yarattık, derken o kemiklere bir et giydirdik, sonra onu diğer bir yaratık olarak teşekkül ettirdik. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah, pek yücedir.

Elmalılı 23:15 - Sonra siz bunun ardından, muhakkak ki öleceksiniz.

Elmalılı 23:16 - Sonra da siz, şüphesiz, kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz.

Elmalılı 23:17 - Andolsun biz, sizin üstünüzde yedi yol yarattık. Biz, yaratmaktan habersiz değiliz.