HOME

Cüz 18, Sayfa 347, Mu'minûn Suresi, Ayetler: 90-104


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 23:90 - Doğrusu biz onlara hakkı getirdik; onlar ise cidden yalancıdırlar.

Elmalılı 23:91 - Allah evlat edinmemiştir; O'nunla beraber hiçbir ilâh da yoktur. Aksi takdirde her ilâh kendi yarattığını sevk ve idare eder ve bir gün mutlaka onlardan biri diğerine galip gelirdi. Allah, onların yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir.

Elmalılı 23:92 - Allah, gaybı da, açık olanı da bilir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir.

Elmalılı 23:93 - (Resulüm!) De ki: Rabbim! Eğer onlara yöneltilen tehdidi (dünyevî sıkıntıyı ve uhrevî azabı) mutlaka göstereceksen,

Elmalılı 23:94 - Bu durumda beni, o zalimler topluluğunda bulundurma, Rabbim!

Elmalılı 23:95 - Biz, onlara yönelttiğimiz tehdidi sana göstermeye elbette ki kadiriz.

Elmalılı 23:96 - Sen, kötülüğü en güzel bir tutumla sav, çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz.

Elmalılı 23:97 - Ve de ki: Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım!

Elmalılı 23:98 - Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.

Elmalılı 23:99 - Nihayet onlardan (müşriklerden) birine ölüm gelip çattığında, "Rabbim, der, lütfen beni (dünyaya) geri gönder,"

Elmalılı 23:100 - "Ta ki, boşa geçirdiğim dünyada iyi iş (ve hareketler) yapayım." Hayır! Onun söylediği bu söz (boş) laftan ibarettir. Onların gerisinde ise, yeniden dirilecekleri güne kadar (süren) bir berzah vardır.

Elmalılı 23:101 - Sûr'a üflendiği zaman aralarında artık ne soysop (çekişmesi) vardır, ne de birbirlerini soruşturacaklardır.

Elmalılı 23:102 - Böylece kimlerin tartıları ağır basarsa, işte asıl bunlar kurtuluşa erenlerdir.

Elmalılı 23:103 - Kimlerin de tartıları hafif gelirse, artık bunlar da kendilerine yazık etmişlerdir; (çünkü onlar) ebedî cehennemdedirler.

Elmalılı 23:104 - Orada dişleri sırıtır halde iken ateş yüzlerini yalar.