HOME

Cüz 18, Sayfa 344, Mu'minûn Suresi, Ayetler: 43-59


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 23:43 - Hiçbir ümmet, ecelini ne öne alabilir, ne de erteleyebilir.

Elmalılı 23:44 - Sonra biz peyderpey peygamberlerimizi gönderdik. Herhangi bir ümmete peygamberlerinin geldiği her defasında, onlar bu peygamberi yalanladılar; biz de onları birbiri ardından (yokluğa) yuvarladık ve onları efsâne yaptık. Artık iman etmeyen kavmin canı cehenneme!

Elmalılı 23:45 - Sonra birtakım âyetlerimiz ve açık bir ferman ile Musa'yı ve kardeşi Harun'u gönderdik.

Elmalılı 23:46 - Firavun'a ve ileri gelenlerine de (gönderdik). Bunun üzerine onlar kibire kapıldılar ve ululuk taslayan zorba bir kavim oldular.

Elmalılı 23:47 - Onun için: Biz, dediler, "kavimleri bize kölelik ederken bizim benzerimiz olan bu iki adama inanacak mıyız?"

Elmalılı 23:48 - Böylece onları yalanladılar, bu yüzden de helâk edilenlerden oldular.

Elmalılı 23:49 - Andolsun biz Musa'ya belki onlar yola gelirler diye, o kitabı da verdik.

Elmalılı 23:50 - Meryemoğlunu ve annesini de (kudretimize) bir alâmet kıldık; onları, yerleşmeye elverişli, sulu bir tepeye yerleştirdik.

Elmalılı 23:51 - Ey peygamberler! Temiz ve helal olan şeylerden yiyin; güzel amel ve hareketlerde bulunun. Çünkü ben sizin yaptıklarınızı bilirim.

Elmalılı 23:52 - "Ve işte bu sizin ümmetiniz bir tek ümmet ve ben de sizin Rabbinizim. Öyle ise benden sakının." (denildi).

Elmalılı 23:53 - Derken insanlar kendi aralarındaki işlerini parça parça böldüler. Her grup, kendinde bulunan ile sevinip böbürlendi.

Elmalılı 23:54 - Sen şimdi onları bir zamana kadar gaflet ve sapıklıkları ile başbaşa bırak!

Elmalılı 23:55 - Sanıyorlar mı ki, onlara verdiğimiz servet ve oğullar ile,

Elmalılı 23:56 - Kendilerine faydalar sağlamak için can atıyoruz. Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar.

Elmalılı 23:57 - Rablerine olan saygıdan dolayı titreyenler,

Elmalılı 23:58 - Rablerinin âyetlerine inananlar,

Elmalılı 23:59 - Rablerine ortak tanımayanlar,