HOME

Cüz 18, Sayfa 345, Mu'minûn Suresi, Ayetler: 60-74


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 23:60 - Ve, Rablerine dönecekleri için yapmakta oldukları işleri kalpleri titreyerek yapanlar;

Elmalılı 23:61 - İşte onlar, iyiliklere koşuşurlar ve iyilik için yarışırlar.

Elmalılı 23:62 - Biz hiç kimseyi, gücünün yettiğinden başkası ile yükümlü kılmayız. Nezdimizde hakkı söyleyen bir kitap vardır ve onlar haksızlığa uğratılmazlar.

Elmalılı 23:63 - Hayır, onların kalpleri bu hususta cehalet içindedir. Ayrıca onların bundan öte birtakım kötü işleri vardır ki, onlar bu işleri yapar dururlar.

Elmalılı 23:64 - Nihayet, refah ve bolluk içinde olanlarını sıkıntıya uğrattığımızda, bakarsın ki onlar feryadı basarlar.

Elmalılı 23:65 - Boşuna feryad etmeyin bugün! Zira bizden yardım göremeyeceksiniz.

Elmalılı 23:66 - Çünkü âyetlerimiz size okunurdu da, buna karşı siz arkanızı dönerdiniz.

Elmalılı 23:67 - Kafa tutardınız ve geceleyin hezeyanlar savururdunuz.

Elmalılı 23:68 - Onlar bu sözü (Kur'ân'ı) hiç düşünmediler mi? Yoksa kendilerine, daha önce geçmişteki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi?

Elmalılı 23:69 - Yoksa peygamberlerini tanımadılar da bu yüzden mi onu inkâr ediyorlar?

Elmalılı 23:70 - Yoksa onda bir delilik olduğunu mu söylüyorlar? Aksine o, kendilerine hakkı getirmiştir. Halbuki onlar haktan hoşlanmamaktadırlar.

Elmalılı 23:71 - Eğer hak, onların kötü arzu ve isteklerine uysaydı, mutlaka gökler ve yer ile bunlarda bulunan kimseler bozulur giderdi. Hayır, biz onlara şan ve şereflerini getirdik; fakat onlar kendi şereflerine sırt çevirirler.

Elmalılı 23:72 - (Resulüm!) Yoksa sen onlardan bir haraç mı istiyorsun? Rabbinin vergisi daha hayırlıdır. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.

Elmalılı 23:73 - Gerçek şu ki sen onları doğru bir yola çağırıyorsun.

Elmalılı 23:74 - Fakat ahirete inanmayanlar ise, ısrarla yoldan çıkmaktadırlar.