www.Hafizefendi.Com Ana Sayfa

 
 

| Yasin | Tebarake | Amme | Fetih | Kehf | Rahman | Vakıa | Cuma |
Kur'an-ı Kerim Hatim Oku
En kolay okunan bilgisayar hatlı Sayfa Sayfa Hatim Oku !
MUKABELE

1. Cüz

2. Cüz

3. Cüz

4. Cüz

5. Cüz

6. Cüz

7. Cüz

8. Cüz

9. Cüz

10. Cüz

11. Cüz

12. Cüz

13. Cüz

14. Cüz

15. Cüz

16. Cüz

17. Cüz

18. Cüz

19. Cüz

20. Cüz

21. Cüz

22. Cüz

23. Cüz

24. Cüz

25. Cüz

26. Cüz

27. Cüz

28. Cüz

29. Cüz

30. Cüz


SUDOKU

Sudoku - 9x9 rakam bulmaca , zeka oyunu

             
   
   
   
           
             
  
  
  
   
   
   
  
  
  
   
   
   
             
           
  
  
  
             00:00


Sudoku Nedir?
Oyun Rakamlarla oynanmaktadýr ama matematikle ilgisi yoktur. Toplama veya çarpma bilgisi gerektirmez. Soldan saða ve yukarýdan aþaðýya dokuz kareden oluþan oyun, kendi içinde de dokuzar karelik bölümlere ayrýlmýþtýr. Bu karelere 1'den 9'a kadar rakamlar yerleþtiriyorsunuz. Sudoku Japon tipi bulmacadýr, harfler yerine rakamlar kullanýlýrak çözülür. Bulmacanýn zorluk derecesine göre ipuçlarý verilir. Her sýrada ve kendi içinde bölünmüþtür ve her dokuz karelik bölümde ayný rakamdan sadece bir tane olabilir. Sudoku uzmanlarý, oyunun sadece mantýk yürüterek oynanacaðýný, bu yüzden de en çok Avrupa'da özellikle geçen yýl baþlayan Sudoku çýlgýnlýðý, Amerikayý kasýp kavurmaktadýr ve oynayan sayýsý her geçen gün artmaktadýr. Sudoku zeka gücünü geliþtirici entelektüel bir rakam bilmece türü. Otobüste, trende, öðlen aralarýnda, tenefüslerde rahatlýkla oynanabilecek bir oyun.

Nasýl Oynanýr?
Toplamda 9*9=81 kare olan kümelere 1’den 9’a kadar rakamlar yerleþtirilir. Her bir rakam, her bir satýrda ve her bir sütunda sadece bir kez kullanýlabilir. Her bir rakam, 3*3=9 kareden oluþan bloklarda da sadece bir kez kullanýlabilir.
Bulmacayý tamamlamak için tabloyu öyle bir þekilde doldurmalýsýnýz ki dokuz kareden oluþan her satýr, her sütun ve her blok 1’den 9’a kadar bütün rakamlarý içersin, hiçbir rakam tekrarlanmasýn ve eksik kalmasýn. Bazý rakamlar bulmacaya zaten yerleþtirilmiþ olacaktýr. Bu rakamlar ne kadar artarsa bulmaca o kadar kolaylaþýr. Bir sudoku bulmacanýn çözümü zorluk derecesine göre 20 dakika ile 2 saat arasýnda deðiþebilir.Peygamberimiz '(sav)in Dilinden Müslüman Şahsiyeti
Müziksiz ilahiler Dinle
Namaz Namaz Namaz
Namaz Hakkında Ne Ögrenmek istersin?

Ezan ve Kamet Öğren!
Allah (c.c.) Zatı ve Subuti Sıfatları

Esmaül Husna En güzel 99 isim

Açıklamalı Esmaül Husna

Resimli Elifba

Güzel Okumak için Tecvid öğren

Bilmeceler

Sudoku

Kelime Avı

Gerekli Nasihatler

Oruç

Zekat

Hacc

Veda Hutbesi

Abdest Nasıl Alınır Hangi Dualar Okunur

Gusul (gusl) Boy Abdesti Nasıl alınır

Teyemmüm

32 Farz öğrenmem Lazım

54 Farz Nelerdir

Adabı Muaşeret Ahlak Kuralları
Telif bilgisi : Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve döküman kaynak gösterilerek veya göstermeksizin kullanılabilir. RB