HOME

Cüz 27, Sayfa 530, Kamer Suresi, Ayetler: 50-55 ve
Rahmân Suresi, Ayetler: 1-16


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 54:50 - Buyruğumuz yalnız bir tekdir, göz açıp yumma gibidir.

Elmalılı 54:51 - Andolsun biz, sizin benzerlerinizi hep helak ettik. Öğüt alan yok mudur?

Elmalılı 54:52 - İşledikleri her şey, kitaplarda mevcuttur.

Elmalılı 54:53 - Küçük, büyük hepsi satır satır yazılmıştır.

Elmalılı 54:54 - Takva sahipleri cennetlerde, nur içindedirler.

Elmalılı 54:55 - Güçlü padişahın huzurunda doğruluk koltuklarındadırlar.

Rahmân Suresi

Elmalılı 55:1 - Rahmân (çok merhametli olan Allah)

Elmalılı 55:2 - Kurân'ı öğretti.

Elmalılı 55:3 - İnsanı yarattı.

Elmalılı 55:4 - Ona beyanı öğretti.

Elmalılı 55:5 - Güneş de ay da bir hesab iledir.

Elmalılı 55:6 - Bitkiler ve ağaçlar secde etmektedirler.

Elmalılı 55:7 - Göğü yükseltti ve mizanı koydu.

Elmalılı 55:8 - Sakın tartıda taşkınlık etmeyin.

Elmalılı 55:9 -Tartıyı adaletle yapın, terazide eksiklik yapmayın.

Elmalılı 55:10 - (Allah) yeri mahlukat için (aşağıya) koydu.

Elmalılı 55:11 - Orada meyvalar ve salkımlı hurma ağaçları vardır.

Elmalılı 55:12 - Yapraklı taneler ve hoş kokulu bitkiler vardır.

Elmalılı 55:13 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Elmalılı 55:14 - Allah insanı, pişmiş bir çamura benzeyen bir balçıktan yarattı.

Elmalılı 55:15 - Cinleri de hâlis ateşten yarattı.

Elmalılı 55:16 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?