HOME

Cüz 27, Sayfa 522, Zâriyât Suresi, Ayetler: 52-60 ve
Tûr Suresi, Ayetler: 1-14


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 51:52 - Böylece onlardan öncekilere de herhangi bir peygamber gelince, onun hakkında da mutlaka: "Bir sihirbazdır veya bir delidir." dediler.

Elmalılı 51:53 - Onlar birbirlerine bunu mu tavsiye ettiler? Hayır onlar azgın bir kavimdir.

Elmalılı 51:54 - Ey Muhammed! Sen onlardan yüz çevir. Artık sen kınanacak değilsin.

Elmalılı 51:55 - Sen öğüt verip hatırlat. Çünkü, hatırlatmak müminlere fayda verir.

Elmalılı 51:56 - Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.

Elmalılı 51:57 - Ben onlardan herhangi bir rızık istemiyorum. Beni yedirmelerini de istemiyorum.

Elmalılı 51:58 - Şüphesiz ki, rızık veren O sağlam kuvvet sahibi olan Allah'tır.

Elmalılı 51:59 - Şüphsiz ki, zulmedenlerin geçmiş arkadaşlarının payı gibi, dolgun bir azab payı vardır. Ama şimdi onu acele istemesinler.

Elmalılı 51:60 - Kendilerine vaad edilen günlerinde uğrayacakaları azabdan dolayı vay inkâr edenlerin haline!.

Tûr Suresi

Elmalılı 52:1 - Andolsun Tûr'a,

Elmalılı 52:2-3 - Yayılmış ince deri üzerine, satır satır yazılmış kitaba,

Elmalılı 52:4 - Ma'mur eve,

Elmalılı 52:5 - Yükseltilmiş tavana,

Elmalılı 52:6 - Kaynatılmış denize, (andolsun ki)

Elmalılı 52:7 - Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır.

Elmalılı 52:8 - Ona engel olacak (hiçbir şey de) yoktur.

Elmalılı 52:9 - O gün gök, bir çalkanış çalkalanır

Elmalılı 52:10 - Dağlar da bir yürüyüş yürür.

Elmalılı 52:11 - Vay haline o gün yalanlayanların!

Elmalılı 52:12 - Ki onlar, daldıkları bir batak (bâtıl)da oynayıp duruyorlar.

Elmalılı 52:13 - O gün onlar cehennem ateşine itilip kakılacaklar.

Elmalılı 52:14 - (Onlara): "İşte yalanlayıp durduğunuz ateş budur" (denilecek).