HOME

Cüz 27, Sayfa 528, Kamer Suresi, Ayetler: 7-27


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 54:7 - Gözleri düşkün düşkün (zelil ve hakir) kabirlerinden çıkarlar, sanki yayılan çekirgeler gibidirler.

Elmalılı 54:8 - O çağırana koşarak, kâfirler: "Bu çetin bir gündür." derler.

Elmalılı 54:9 - Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Kulumuzu yalanladılar ve: "Cinlenmiştir." dediler. Ve (Nuh davetten vazgeçmeye) zorlandı.

Elmalılı 54:10 - Bunun üzerine Rabbine: "Ben yenik düştüm, bana yardım et!" diyerek yalvardı.

Elmalılı 54:11 - Biz de boşalan bir su ile göğün kapılarını açtık.

Elmalılı 54:12 - Yeri de kaynaklar halinde fışkırttık, derken sular takdir edilmiş bir iş için birleşti.

Elmalılı 54:13 - Nuh'u da tahtalardan yapılmış, çivilerle (çakılmış gemi) üzerinde taşıdık.

Elmalılı 54:14 - Nankörlük edilen (kulumuz)e bir mükafat olmak üzere (gemi), gözlerimizin önünde akıp gidiyordu.

Elmalılı 54:15 - Bunu bir ibret olarak bıraktık, ibret alan yok mudur?

Elmalılı 54:16 - Benim azabım ve uyarılarım nasılmış (görsünler)

Elmalılı 54:17 - Andolsun biz Kur'ân'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur?

Elmalılı 54:18 - Âd (kavmi) da yalanladı, azabım ve uyarılarım nasıl oldu?

Elmalılı 54:19 - Biz onların üstüne, uğursuzluğu devam eden bir günde dondurucu bir rüzgar gönderdik.

Elmalılı 54:20 - (O rüzgar) insanları, sökülmüş hurma kütükleri gibi yere seriyordu.

Elmalılı 54:21 - Nasılmış benim azabım ve uyarım?

Elmalılı 54:22 - Andolsun biz Kur'ân'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur?

Elmalılı 54:23 - Semûd da o uyarıları yalanladılar.

Elmalılı 54:24 - "Bizden bir insana mı uyacağız? O takdirde biz apaçık bir sapıklık ve çılgınlık içine düşmüş oluruz." dediler.

Elmalılı 54:25 - "Zikir, aramızdan ona mı bırakıldı? Hayır o, yalancı, küstahın biridir" (dediler).

Elmalılı 54:26 - Yarın onlar, yalancı, küstahın kim olduğunu bilecekler.

Elmalılı 54:27 - Biz onlara, kendilerini imtihan etmek için dişi deveyi göndereceğiz. Onun için sen onları gözet ve sabırlı ol.