HOME

Cüz 27, Sayfa 531, Rahmân Suresi, Ayetler: 17-40


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 55:17 - (O) iki doğunun ve iki batının Rabbidir.

Elmalılı 55:18 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Elmalılı 55:19 - (Acı ve tatlı) iki denizi salıverdi birbirine kavuşuyorlar.

Elmalılı 55:20 - Fakat aralarında bir engel vardır, birbirlerine geçip karışmıyorlar.

Elmalılı 55:21 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Elmalılı 55:22 - İkisinden de inci ve mercan çıkar.

Elmalılı 55:23 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Elmalılı 55:24 - Denizde koca dağlar gibi yükselen gemiler de onundur.

Elmalılı 55:25 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Elmalılı 55:26 - Yer üzerinde bulunan her şey fânidir.

Elmalılı 55:27 - Yalnız celâl ve ikram sahibi Rabbinin yüzü (zâtı) baki kalacaktır.

Elmalılı 55:28 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Elmalılı 55:29 - Göklerde ve yerde bulunanlar, O'ndan isterler. O, her gün yeni bir iştedir.

Elmalılı 55:30 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Elmalılı 55:31 - Ey insan ve cin! sizin de hesabınızı ele alacağız.

Elmalılı 55:32 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Elmalılı 55:33 - Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çevresinden geçmeye gücünüz yeterse geçin gidin. Allah'ın verdiği bir güç olmadan geçemezsiniz.

Elmalılı 55:34 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Elmalılı 55:35 - Üzerinize ateşten alev ve duman gönderilir, kendinizi savunamazsınız.

Elmalılı 55:36 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz

Elmalılı 55:37 - Gök yarılıp da, erimiş yağ gibi kıpkırmızı bir gül olduğu zaman...

Elmalılı 55:38- Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Elmalılı 55:39 - İşte o gün, ne insana ne de cinne günahından sorulmaz.

Elmalılı 55:40 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?